Vaša starost:

{{ pagination ? 'Starost ob upokojitvi' : 'Željena starost ob upokojitvi' }}:

Mesečna NETO plača:

Premija{{ pagination ? ' delodajalca' : ', ki jo vplačuje delodajalec' }}:

Mesečna premija: Pri podani plači se za davčno olajšavo upošteva le premija do {{ this.maxPremijaZaDoh }} €.

Pri podani plači se za davčno olajšavo upošteva le premija do {{ this.maxPremijaZaDoh }} €.

Že privarčevana sredstva:

Neto plača

Neto plača

+ Dodatna pokojnina

Javna pokojnina

Vplačana premija (mesečno): {{ formatNumber(vplacanaPremija) }} €

Ocenjena javna pokojnina: {{ formatNumber(javnaPokojnina) }} €

Dodatna pokojnina: {{ formatNumber(dodatnaPokojnina) }} €

Privarčevana sredstva: {{ formatNumber(privarcevanaSredstva) }} €

Vrnjena dohodnina (letno): {{ formatNumber(vrnjenaDohodnina) }} €

ZAČNI VARČEVATI