Informativni izračun - Kako smo računali

Informativni izračun vsebuje predpostavke o trenutni starosti in starosti ob upokojitvi, ki ju uporabnik sam vnese v izračun. Na podlagi vnesenih podatkov se izračuna obdobje varčevanja in ob predpostavki povprečnega letnega donosa v času varčevanja (3,3% letno oziroma lahko uporabnik izbere višji ali nižji donos) se izračuna koliko bi moral uporabnik mesečno vplačevati celotno obdobje varčevanja, da bi ob upokojitvi imel dovolj privarčevanih sredstev, za izplačilo želene višine dodatne pokojnine vsak mesec do konca življenja.

V izračunu dodatne pokojnine je prikazana klasična dodatna pokojninska renta v bruto znesku po trenutno veljavnem Pokojninskem načrtu SPAI-03. Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja ponudbe in ne napovedi prihodnjih donosov.

Pokojninska družba A ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu ali nerazumevanja samega izračuna.