Obrazci

Za pristop in spremembo osebnih podatkov:

Individualna pristopna pogodba - PI PNA-02ŽC

Obrazec za direktno bremenitev (trajnik) - Dokument

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov zavarovanca - Dokument

Izjava o spremembi upravičencev v primeru smrti zavarovanca - Dokument

Za izbiro dodatne starostne pokojnine ob upokojitvi:

Klasična dosmrtna renta (Ponudba za uveljavitev dodatne starostne pokojnine) - SPAI-03 KL

Pospešena dosmrtna renta (Ponudba za uveljavitev dodatne starostne pokojnine) - SPAI-03 PS

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent - SPAI-03

Za prenos sredstev, mirovanje in izplačilo:

Zahtevek za prenos sredstev med skladi življenjskega cikla - Dokument

Zahtevek za prenos sredstev od drugega izvajalca - Dokument

Zahtevek za mirovanje pravic - Dokument

Zahtevek za enkratno izplačilo sredstev - Dokument

Izjava o izgubi police - Dokument

Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti v primeru smrti zavarovanca - Dokument

OPOZORILO: Če se vam izbran obrazec ob kliku na povezavo ne odpre oz. se ne odpre pravilno, kliknite na povezavo z desnim gumbom na miški in izberite "Shrani povezavo kot" oz. "Shrani cilj kot" in shranite datoteko na svoj računalnik ter jo nato odprite lokalno.

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21