Edinstvena davčna olajšava

Država spodbuja dodatno pokojninsko zavarovanje s posebno davčno olajšavo, ki je ne omogoča nobena druga oblika varčevanja. 

Ključne lastnosti:

  • Znižanje dohodnine za individualno varčevanje;
  • Oprostitev plačila prispevkov za kolektivno varčevanje;

Če plačujete premijo samostojno 

Pri individualnem varčevanju se vsa vplačila do višine 5,84% bruto plače (skupaj ne več kot 2.819 evrov letno) upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove (podobno kot olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke) in tako dobite del vplačane premije nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se vam zniža doplačilo. Višina vračila je odvisna od vašega dohodninskega razreda.

Zaposleni v najvišjem dohodninskem razredu, bi ob vplačilu 2.000 evrov letne premije, prejel naslednje leto ob poračunu nazaj 1.000 evrov. Tega ne omogoča nobena druga oblika varčevanja. Seveda lahko vplačate tudi premijo višjo od davčne olajšave, le pri znižanju dohodnine se ne bo upoštevala.  

Če plačuje premijo podjetje

Če podjetje financira zaposlenim kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje od premij ni potrebno plačati nobenih davkov in prispevkov. Prav tako se premije ne upoštevajo zaposlenim kot boniteta, delodajalcu pa se upoštevajo pri znižanju osnove za Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO), zaradi česar je dodatno pokojninsko zavarovanje davčno najbolj ugodna oblika nagrajevanja zaposlenih. Maksimalna premija, ki je upravičena do davčne olajšave, znaša 5,84% bruto plače zaposlenega in letno ne več kot 2.819 evrov na zaposlenega.

Doplačila premije zaposlenih

Vsi zaposleni, ki ste vključeni v pokojninski načrt in vam delodajalec ne plačuje premije do maksimalne višine olajšave lahko sami doplačate premijo in s tem sami izkoristite davčno olajšavo. Doplačilo premije izvedete z nakazilom na tekoči račun kritnega sklada IBAN SI56 0291 3025 5416 568, referenca SI00 87vaša davčna številka, koda namena CBFF. Primer plačilnega naloga na povezavi.

Izračunajte koliko dodatne pokojnine lahko privarčujete in za koliko si znižate dohodnino s pomočjo spletnega izračuna oziroma mobilne aplikacije ePokojnina.

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja

Aktualne objave

Z varčevanjem do nižje dohodnine (Dnevnik, 21.11.2021)

 

Pandemija in farmacija (Točka preloma RTV SLO 21.10.2021) 

Finančni trgi in nepremičnine (Točka preloma RTV SLO 7.10.2021). 

Več objav