Skladi življenjskega cikla

Naložbena politika življenjskega cikla omogoča investiranje prihrankov glede na vašo starost, ki se samodejno prilagaja - od bolj dinamičnih naložb v začetnem obdobju, do bolj konservativnih naložb v zadnjih letih. 

Ključne lastnosti:

 • Prilagajanje naložb starosti 
 • Možnost brezplačnega prestopa med skladi (1x letno)
 • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa v zajamčenem skladu*
 • Nizki in pregledni stroški

Izbirate lahko med sledečimi skladi:

 

DELNIŠKI SKLAD
 • Stari do 42 let
 • 80% delnic
 • 20% obveznic
URAVNOTEŽENI SKLAD
 • Stari do 55 let
 • 35% delnic
 • 65% obveznic
ZAJAMČENI SKLAD
 • Za vse starosti
 • 5% delnic
 • 10% nepremičnin
 • 85% obveznic

 

Kako deluje v praksi?

Krovni sklad življenjskega cikla je sestavljen iz treh skladov. Zavarovanci mlajši od 42 let začnejo svoje varčevanje v delniškem skladu in ko dopolnijo 42 let samodejno prestopijo v uravnoteženi sklad v katerem so do 55 leta starosti, ko ponovno prestopijo v sklad zajamčenega donosa.

Sicer pa lahko tudi mlajši že na začetku izberejo uravnoteženi ali zajamčeni sklad v katerem varčujejo do upokojitve, enkrat letno pa lahko zavarovanec brezplačno zamenja sklad (če mu starost dopušča).

Trajnostni vidiki naložbene politike (ESG)

Že od naše ustanovitve leta 2001 pri svojem poslovanju zasledujemo dolgoročne cilje, ki imajo v svojem bistvu skrb za varno prihodnost članov naših pokojninskih načrtov. Pri upravljanju sredstev smo vedno stremeli k presoji širših vplivov, ki ne zasledujejo zgolj čim višjega donosa, vendar upoštevajo tudi tveganja in druge vplive na deležnike, kot so okolje in družba. Od 1.7.2021 družba pri izbiri naložb upošteva okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. Več o trajnostnem vidiku naše naložbene politike (ESG) na povezavi

Nizki in pregledni stroški

Celotni stroški poslovanja kritnih skladov v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 so znašali:

 • Zajamčeni sklad: 0,64% od povprečne čiste vrednosti sredstev kritnega sklada
 • Uravnoteženi sklad: 1,067% od povprečne čiste vrednosti sredstev kritnega sklada
 • Delniški sklad: 1,070% od povprečne čiste vrednosti sredstev kritnega sklada

Kazalnik je izračunan v skladu z metodologijo Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).

Naročite se na Mesečni pregled finančnih trgov in vsak mesec v vaš elektronski predal prejmite pregled aktualnih dogajanj na finančnih trgih.  

V zajamčenem skladu je poleg glavnice zagotovljen tudi zajamčeni donos. V letu 2021 znaša 0,13%.

Uporabne povezave:

Preverite tekoče donose skladov - Link

Kako naj mladi varčujejo za pokojnino - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov - Dokument

 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

 • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
 • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja

Aktualne objave

Z varčevanjem do nižje dohodnine (Dnevnik, 21.11.2021)

 

Pandemija in farmacija (Točka preloma RTV SLO 21.10.2021) 

Finančni trgi in nepremičnine (Točka preloma RTV SLO 7.10.2021). 

Več objav