Osnovni podatki

Pokojninska družba A, d.d. je eden vodilnih izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, ki upravlja že več kot 350 milijonov evrov sredstev za več kot 55.000 zavarovancev. Zaupajo nam številna ugledna domača in tuja podjetja, kot tudi številni posamezniki.

Osnovni podatki

 • Matična številka: 1640097
 • Davčna številka: 48883638
 • DUNS: 49-966-6956
 • Sedež družbe: Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Datum ustanovitve: 26. junij 2001
 • Transakcijski račun: SI56 0292 2026 0944 545
 • Osnovni kapital družbe: 3.734.226,34 EUR

Uprava

Karmen Dietner Blaž Hribar

Karmen Dietner

predsednica uprave

Blaž Hribar

član uprave

Nadzorni svet

Tatjana Čerin

Marko Dražumerič

predsednik

nadzornega sveta

Tatjana Čerin

namestnica predsednika

nadzornega sveta

 • Revizijska družba: ERNST & YOUNG d.o.o.
 • Notranji revizor: Saša Krušnik
 • Pooblaščeni aktuar: Liljan Belšak

Boniteta  

 • Boniteta Dun & Bradstreet 3A1

Certifikat ISO 9001:2015

 • siq iso 9001 Q-447

Lastništvo

Vodilo poslovanja

 • Partnerstvo v korist zavarovancev.

Korporativna integriteta

 • Družba je leta 2015 pristopila k Slovenskim smernicam korporativne integritete katerih načela vpeljuje na vseh nivojih svojega poslovanja. Podrobnosti na povezavi

Trajnostni vidik naložbene politike (ESG)

 • Že od ustanovitve družba pri svojem poslovanju zasleduje dolgoročne cilje, v okviru svoje naložbene politike pa upošteva širše vplive na različne deležnike. Podrobnosti o vpeljavi trajnostnih načel v naložbeno politiko, politiko prejemkov in obvladovanje tveganj na povezavi.  

Kritni skladi

 • Skupina kritnih skladov življenjskega cikla po PNA-01, PNA-02, PNA-01ŽC in PNA-02ŽC
 • Matična številka: 1640097001, Transakcijski račun: SI56 0291 3025 5416 568
 • Kritni sklad izplačevanja rent KS RENTE po SPAI-01 in SPAI-02
 • Matična številka: 1640097005, Transakcijski račun: SI56 0291 3025 9172 893
 • Kritni sklad življenjskega cikla z visoko delniško izpostavljenostjo po PNA-01ŽC in PNA-02ŽC
 • Matična številka: 1640097003, Transakcijski račun: SI56 0292 2026 1727 238
 • Kritni sklad življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo po PNA-01ŽC in PNA-02ŽC
 • Matična številka: 1640097002, Transakcijski račun: SI56 0292 2026 1726 850
 • Kritni sklad življenjskega cikla zajamčenega donosa po PNA-01ŽC in PNA-02ŽC
 • Matična številka: 1640097004, Transakcijski račun: SI56 0292 2026 1727 529

 

 

Pripete datoteke
Download this file (Statut Pokojninske družbe A, d.d..pdf)Statut Pokojninske družbe A, d.d.1231 kB