Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2021 in dosegla vse zastavljene cilje, predvsem pa nas veseli nadaljevanje povečevanja števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent. Konec leta 2021 je v družbi varčevalo skupaj 56.123 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 383,7 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.907 oseb. 

Leta 2021 so se finančni trgi z nekaj izjemami osvobodili negativnega vpliva pandemije koronavirusa in zabeležili obdobje visoke rasti, ki se je z manjšimi premori nadaljevalo do konca leta. Posledično so imeli visoke donose tudi skladi v upravljanju pokojninske družbe, še posebej tisti z višjo delniško sestavo. Delniški sklad je imel leta 2021 kar +22,71 % donosa, uravnoteženi +7,70 % in zajamčeni +4,27 %. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2021 po ZPIZ-1 znašala + 1,00 %, po ZPIZ-2 pa + 1,53 %.

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 2,27 milijonov evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2021 znašala 410,04 milijonov evrov. Vplačane premije so znašale 31,1 milijonov evrov in bile tako najvišje v zgodovini družbe. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2020 višji za 13,07 %   

  2021 2020
Bruto premije v EUR* 31.066.496 29.446.161
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR 361.561.735 324.972.008
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 22.120.221 18.951.315
Število zavarovancev skladov varčevanja 56.123 53.594
Število zavarovancev sklada izplačevanja 2.907 2.658
Drugi prihodki 3.233.483 2.849.757
Obratovalni stroški 1.674.340 1.568.812
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada 4,27% 2,76%
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada 7,70% 0,94%
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada 22,71% -0,48%
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 1,00% 1,23%
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 1,53% 1,89%
Donosnost kapitala 10,68% 8,96%
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 263,3 240,21
Čisti poslovni izid v EUR 2.274.403 1.762.331

Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 31.066.496 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 30.637.256 EUR, znesek v višini 429.239 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 989.344 EUR.