Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2020 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

(z visoko delniško

izpostavljenostjo)

30. 6. 2020 1,2259 dejanska -7,18% +2,12% -1,26% *

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško

izpostavljenostjo)

30. 6. 2020 1,0918 dejanska -3,95% +1,50% -1,49% *

 Zajamčeni

(z zajamčenim

donosom)

30. 6. 2020 1,1135 dejanska +0,43% +0,52% +2,04% +13,04%
30. 6. 2020 1,0314 zajamčena +0,17% +0,03% +0,44%  +4,13%

Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2019 znaša kumulativni donos 112,6%, kar znaša povprečno 4,2% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znasala 55,8%.

  SEP - DEC
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Letni donos 2.92% 10,75% 8,33% 6,32% 4,04% 5,61% 6,11%
Kumulativni donos 2,9% 14,0% 23,5% 31,3% 36,6% 44,3% 53,1%
Kumulativni zajamčeni donos 2,25% 10,55% 18,03% 23,19% 25,02% 27,29% 29,83%
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Letni donos 1,06% 3,77% 3,38% 2,20% 3,25% 1,69% 4,73%
Kumulativni donos 54,7% 60,5% 65,9% 69,6% 75,1% 78,1% 86,5%
Kumulativni zajamčeni donos 32,66% 35,47% 37,85% 40,18% 42,90% 45,67% 48,49%
  2015 2016 2017 2018 2019    
Letni donos 2,81% 3,27% 2,49% 1,15% 3,56%    
Kumulativni donos 91,7% 98,0% 102,9% 105,27% 112,6%    
Kumulativni zajamčeni donos 51,37% 53,00% 54,09% 55,0% 55,8%