Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

 • KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2018 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

  Delniški

   (z visoko delniško izpostavljenostjo)

  31. 3. 2018 1,1333 dejanska -4,87% -2,19% -4,18% *

   Uravnoteženi

  (s srednjo delniško izpostavljenostjo)

  31. 3. 2018 1,0553 dejanska -1,85% -0,57% +0,14% *

   Zajamčeni

  (z zajamčenim donosom)

  31. 3. 2018 1,0601 dejanska +0,16% +0,01% +1,70% +14,95%
  31. 3. 2018 1,0195 zajamčena +0,15% +0,05% +0,68%  +7,47%

  Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

   

  Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

  Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2017 znaša kumulativni donos 102,9%, kar znaša povprečno 4,5% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 54,1%.

  Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2017