Tekoče poslovanje kritnih skladov 

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2021 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

(z visoko delniško

izpostavljenostjo)

30. 9. 2021 1,4954 dejanska +13,78 % -2,18 % +21,47 % +37,98 %

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško

izpostavljenostjo)

30. 9. 2021 1,1988 dejanska +4,48 % -1,29 % +8,71 % +15,07 %

 Zajamčeni

(z zajamčenim

donosom)

30. 9. 2021 1,1743 dejanska +3,07 % -0,20 % +4,47 % +14,77 %
30. 9. 2021 1,0342 zajamčena +0,10 % +0,01 % +0,18 %  +2,59 %

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2020 znaša kumulativni donos 118,6 %, kar znaša povprečno 4,1 % letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znasala 56,4 %.