Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2020 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

(z visoko delniško

izpostavljenostjo)

31. 10. 2020 1,1846 dejanska -10,31% -3,78% -6,86% *

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško

izpostavljenostjo)

31. 10. 2020 1,0940 dejanska -3,76% -0,80% -2,63% *

 Zajamčeni

(z zajamčenim

donosom)

31. 10. 2020 1,1224 dejanska +1,24% -0,15% +1,94% +12,53%
31. 10. 2020 1,0326 zajamčena +0,29% +0,03% +0,38%  +3,59%

Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2019 znaša kumulativni donos 112,6%, kar znaša povprečno 4,2% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znasala 55,8%.

  Letni donos Kumulativni donos Kumulativni zajamčeni donos
2001 2,92% 2,9% 2,25%
2002 10,75% 14,0% 10,55%
2003 8,33% 23,5% 18,03%
2004 6,32% 31,3% 23,19%
2005 4,04% 36,6% 25,02%
2006 5,61% 44,3% 27,29%
2007 6,11% 53,1% 29,83%
2008 1,06% 54,7% 32,66%
2009 3,77% 60,5% 35,47%
2010 3,38% 65,9% 37,85%
2011 2,20% 69,6% 40,18%
2012 3,25% 75,1% 42,90%
2013 1,69% 78,1% 45,67%
2014 4,73% 86,5% 48,49%
2015 2,81% 91,7% 51,37%
2016 3,27% 98,0% 53,00%
2017 2,49% 102,9% 54,09%
2018 1,15% 105,27% 55,0%
2019 3,56% 112,6% 55,8%