Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

 • KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2018 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

  Delniški

   (z visoko delniško izpostavljenostjo)

  30. 6. 2018 1,1740 dejanska -1,45% +0,61% +0,54% *

   Uravnoteženi

  (s srednjo delniško izpostavljenostjo)

  30. 6. 2018 1,0636 dejanska -1,08% +0,21% +0,78% *

   Zajamčeni

  (z zajamčenim donosom)

  30. 6. 2018 1,0685 dejanska +0,95% +0,26% +2,04% +15,45%
  30. 6. 2018 1,0211 zajamčena +0,30% +0,05% +0,66%  +7,13%

  Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

  Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

   

  Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

  Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2017 znaša kumulativni donos 102,9%, kar znaša povprečno 4,5% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 54,1%.

  Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2017