Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2018 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

 (z visoko delniško izpostavljenostjo)

31.10. 2018 1,1677 dejanska -1,98% -3,09% -3,21% *

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško izpostavljenostjo)

31.10. 2018 1,0545 dejanska -1,93% -1,39% -2,39% *

 Zajamčeni

(z zajamčenim donosom)

31.10. 2018 1,0706 dejanska +1,15% -0,28% +1,29% +15,61%
31.10. 2018 1,0232 zajamčena +0,51% +0,06% +0,63%  +6,66%

Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2017 znaša kumulativni donos 102,9%, kar znaša povprečno 4,5% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 54,1%.

Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2017