Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

 • KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2017 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

  Delniški

   (z visoko delniško izpostavljenostjo)

  30. 9. 2017 1,1800 dejanska +3,45% +2,36% +8,88% *

   Uravnoteženi

  (s srednjo delniško izpostavljenostjo)

  30. 9. 2017 1,0660 dejanska +2,43% +0,73% +2,32% *

   Zajamčeni

  (z zajamčenim donosom)

  30. 9. 2017 1,0531 dejanska +1,98% +0,15% +2,92% +16,43%
  30. 9. 2017 1,0162 zajamčena +0,53% +0,06% +0,80%  +8,16%

  Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

   

  Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

  Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2016 znaša kumulativni donos 98%, kar znaša povprečno 4,56% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 53%.

  Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2016