Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2018 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

 (z visoko delniško izpostavljenostjo)

31. 8. 2018 1,1969 dejanska +0,47% -0,55% +3,83% *

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško izpostavljenostjo)

31. 8. 2018 1,0675 dejanska -0,72% -0,55% +0,87% *

 Zajamčeni

(z zajamčenim donosom)

31. 8. 2018 1,0721 dejanska +1,29% +0,02% +1,96% +15,49%
31. 8. 2018 1,0221 zajamčena +0,40% +0,05% +0,64%  +6,89%

Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2017 znaša kumulativni donos 102,9%, kar znaša povprečno 4,5% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 54,1%.

Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2017