Tekoče poslovanje kritnih skladov 

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2021 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

(z visoko delniško

izpostavljenostjo)

30. 4. 2021 1,4385 dejanska +9,45% +1,97% +22,07% +36,57%

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško

izpostavljenostjo)

30. 4. 2021 1,1830 dejanska +3,10% +0,78% +10,84% +18,41%

 Zajamčeni

(z zajamčenim

donosom)

30. 4. 2021 1,1593 dejanska +1,76% +0,43% +5,08% +15,10%
30. 4. 2021 1,0336 zajamčena +0,04% +0,01% +0,27%  +3,00%

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2020 znaša kumulativni donos 118,6%, kar znaša povprečno 4,1% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znasala 56,4%.