Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

 • KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2017 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

  Delniški

   (z visoko delniško izpostavljenostjo)

  31. 10. 2017 1,2064 dejanska +5,76% +2,24% +11,39% *

   Uravnoteženi

  (s srednjo delniško izpostavljenostjo)

  31. 10. 2017 1,0803 dejanska +3,81% +1,34% +4,75% *

   Zajamčeni

  (z zajamčenim donosom)

  31. 10. 2017 1,0570 dejanska +2,35% +0,37% +3,16% +16,54%
  31. 10. 2017 1,0168 zajamčena +0,59% +0,06% +0,78%  +8,05%

  Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

   

  Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

  Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2016 znaša kumulativni donos 98%, kar znaša povprečno 4,56% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 53%.

  Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2016