Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

 • KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2017 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

  Delniški

   (z visoko delniško izpostavljenostjo)

  31. 12. 2017 1,1913 dejanska +4,44% -0,18% +4,44% *

   Uravnoteženi

  (s srednjo delniško izpostavljenostjo)

  31. 12. 2017 1,0752 dejanska +3,32% -0,12% +3,32% *

   Zajamčeni

  (z zajamčenim donosom)

  31. 12. 2017 1,0584 dejanska +2,49% +0,14% +2,49% +15,88%
  31. 12. 2017 1,0180 zajamčena +0,71% +0,06% +0,71%  +7,83%

  Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

   

  Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

  Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2016 znaša kumulativni donos 98%, kar znaša povprečno 4,56% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala 53%.

  Letni, doseženi in zajamčeni donos Kritega sklada zajamčenega donosa od septembra 2001 do decembra 2016