Tekoče poslovanje kritnih skladov Pokojninske družbe A

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2019 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

(z visoko delniško izpostavljenostjo)

30.6. 2019 1,2415 dejanska +12,06% +3,80% +5,75% *

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško izpostavljenostjo)

30.6. 2019 1,1083 dejanska +7,25% +2,18% +4,20% *

 Zajamčeni

(z zajamčenim donosom)

30.6. 2019 1,0912 dejanska +1,92% +0,51% +2,12% +14,08%
30.6. 2019 1,0269 zajamčena +0,26% +0,05% +0,57%  +5,69%

Sklad je bil formiran 1. 1. 2016 zaradi česar ni na voljo podatka o 5-letni donosnosti. 

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2018 znaša kumulativni donos 105,3%, kar znaša povprečno 4,2% letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znasala 55%.

  SEP - DEC
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Letni donos 2.92% 10,75% 8,33% 6,32% 4,04% 5,61% 6,11%
Kumulativni donos 2,9% 14,0% 23,5% 31,3% 36,6% 44,3% 53,1%
Kumulativni zajamčeni donos 2,25% 10,55% 18,03% 23,19% 25,02% 27,29% 29,83%
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Letni donos 1,06% 3,77% 3,38% 2,20% 3,25% 1,69% 4,73%
Kumulativni donos 54,7% 60,5% 65,9% 69,6% 75,1% 78,1% 86,5%
Kumulativni zajamčeni donos 32,66% 35,47% 37,85% 40,18% 42,90% 45,67% 48,49%
  2015 2016 2017 2018      
Letni donos 2,81% 3,27% 2,49%  1,15%      
Kumulativni donos 91,7% 98,0% 102,9%  105,27%      
Kumulativni zajamčeni donos 51,37% 53,00% 54,09%  55,0%