Tekoče poslovanje kritnih skladov 

KRITNI SKLAD DATUM VEP DONOSNOST LETO 2021 1 MESEČNA 12 MESEČNA 5 LETNA

Delniški

(z visoko delniško

izpostavljenostjo)

30. 6. 2021 1,4911 dejanska +13,45 % +1,96 % +21,63 % +40,75 %

 Uravnoteženi

(s srednjo delniško

izpostavljenostjo)

30. 6. 2021 1,1984 dejanska +4,44 % +0,78 % +9,76 % +18,16 %

 Zajamčeni

(z zajamčenim

donosom)

30. 6. 2021 1,1672 dejanska +2,45 % +0,42 % +4,82 % +15,21 %
30. 6. 2021 1,0339 zajamčena +0,07 % +0,01 % +0,24 %  +2,83 %

Za podrobnejše informacije o posameznem kritnem skladu in kvartalna poročila o poslovanju kliknite na ime sklada v zgornji preglednici.

 

Zgodovina poslovanja kritnega sklada zajamčenega donosa

Od ustanovitve Pokojninske družbe A, d.d. (september 2001) do decembra 2020 znaša kumulativni donos 118,6 %, kar znaša povprečno 4,1 % letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znasala 56,4 %.