Preverite višino vaših prihrankov
Letna obvestila vas že čakajo v spletnem računu
Za višjo pokojnino, in nižjo dohodnino
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Mobilna aplikacija ePokojnina
Izračunajte si vašo davčno olajšavo

ZADNJE NOVICE

V torek, 19. marca je revija Moje finance prvič ocenila uspešnost poslovanja pokojninskih skladov z zajamčenim donosom. Veseli smo, da je med 12 pokojninskimi načrti, ki se upravljajo in tržijo ...
Močni januarski rasti je sledila rahlo šibkejša a še vedno močna februarska rast delniških indeksov v svetu. Ti so v le dveh letošnjih mesecih porasli za + 11,5 % (svetovni delniški indeks) ...
Močna januarska rast vrednosti delniških indeksov v svetu je bil dobrodošel preobrat po paničnem decembru. Najgloblji strahovi niso bili uresničeni in delniški trgi so si oddahnili ter ...

Koliko bo znašala moja pokojnina?


*Javna pokojnina
ob upokojitvi
432
KOLIKO DODATNE
POKOJNINE
LAHKO ŠE
PRIVARČUJEM?
* Izračunana javna pokojnina na podlagi domneve, da se upokojite pri 65. letih starosti.
Splošni pogoji izračuna
x

Splošni pogoji izračuna

Predstavljeni izračuni javne pokojnine so informativne narave in vsebujejo predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče. Izračun zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pa vsebujejo predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja delavne dobe (premija je zmanjšana za vstopno provizijo v višini 3% premije). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojninske rente so prikazani bruto zneski (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo se zaradi davčne olajšave upošteva 50 % dodatne pokojninske rente. Prikazana je klasična dosmrtna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Pridružite se že več kot 49.000 zavarovancem in zaupajte svojo varno prihodnost Pokojninski družbi A, d.d. Zaupajo nam že: