Preverite svoje prihranke v spletnem računu
Pokojninski načrt za podjetje
Davčno najbolj ugodno nagrajevanje zaposlenih
Mobilna aplikacija ePokojnina
Izračunajte si vašo davčno olajšavo

ZADNJE NOVICE

Po navdušujočem lanskem novembru, ko so rezultati kliničnih testiranj pokazali, da razvita cepiva delujejo in so presenetljivo učinkovita, smo ob prvih decembrskih cepljenjih previdno, a ...
Vse člane naših pokojninskih načrtov obveščamo, da vas potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja že čaka v vašem spletnem računu v razdelku "Obvestila". Vsi, ki ste že ...
Vodilo poslovanja naše družbe je doseganje čim večjega zadovoljstva članov naših pokojninskih načrtov. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike delodajalcev, ki financirajo naše ...

Koliko bo znašala moja pokojnina?


*Javna pokojnina
ob upokojitvi
432
KOLIKO DODATNE
POKOJNINE
LAHKO ŠE
PRIVARČUJEM?
* Izračunana javna pokojnina na podlagi domneve, da se upokojite pri 65. letih starosti.
Splošni pogoji izračuna
x

Splošni pogoji izračuna

Predstavljeni izračuni javne pokojnine so informativne narave in vsebujejo predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče. Izračun zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pa vsebujejo predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja delavne dobe (premija je zmanjšana za vstopno provizijo v višini 3% premije). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojninske rente so prikazani bruto zneski (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo se zaradi davčne olajšave upošteva 50 % dodatne pokojninske rente. Prikazana je klasična dosmrtna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Pridružite se že več kot 56.000 zavarovancem in zaupajte svojo varno prihodnost Pokojninski družbi A, d.d. Zaupajo nam že: