Skladi življenjskega cikla.
Edino varčevanje z davčno olajšavo.
Preverite stanje sredstev za leto 2017.
Obvestila o stanju sredstev vas že čakajo v spletnem računu.
Mobilna aplikacija ePokojnina
Izračunajte si vašo davčno olajšavo

ZADNJE NOVICE

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 44. člena statuta družbe, Uprava Pokojninske družbe A, d.d. sklicuje 19. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo ...
Ameriški predsednik g. Trump je z agresivno retoriko v njemu lastnem slogu kar prek Tweeter-ja napovedal uvedbo carin, najprej na uvoženo jeklo in železo, zatem pa še na številne kitajske ...
Slovenija bo po demografskih napovedih čez 25 let peta najbolj stara država na svetu. Takrat bo pri nas kar 34% vseh prebivalcev starih 65 let ali več, kar predstavlja občutno povečanje, glede ...

Koliko bo znašala moja pokojnina?


*Javna pokojnina
ob upokojitvi
432
KOLIKO DODATNE
POKOJNINE
LAHKO ŠE
PRIVARČUJEM?
* Izračunana javna pokojnina na podlagi domneve, da se upokojite pri 65. letih starosti.
Splošni pogoji izračuna
x

Splošni pogoji izračuna

Predstavljeni izračuni javne pokojnine so informativne narave in vsebujejo predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče. Izračun zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pa vsebujejo predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja delavne dobe (premija je zmanjšana za vstopno provizijo v višini 3% premije). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojninske rente so prikazani bruto zneski (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo se zaradi davčne olajšave upošteva 50 % dodatne pokojninske rente. Prikazana je klasična dosmrtna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Pridružite se že več kot 45.000 zavarovancem in zaupajte svojo varno prihodnost Pokojninski družbi A, d.d. Zaupajo nam že: