Centralne banke po svetu se še naprej vztrajno borijo proti inflaciji, ki postaja vedno bolj vztrajna in zakoreninjena. Kljub rekordnim dvigom referenčnih obrestnih mer v relativno kratkem času, se inflacija še vedno ni (in v bližnji prihodnosti tudi ne kaže, da se bo) približala ciljni meji 2%, tako v Evropi kot tudi ZDA. Kapitalski trgi v cene vključujejo pričakovanja za konec dvigov referenčnih obrestnih mer centralnih bank na višjih nivojih, kakor so sprva predvidevali, kar ...
Skladno s 337. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 35. členom Statuta družbe pozivamo zavarovance Pokojninske družbe A, d.d. naj predložijo imena kandidatov za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese zavarovancev. Skupščina družbe bo skladno s statutom družbe izmed predlaganih kandidatov izvolila največ 4 člane nadzornega sveta družbe. Rok predložitve imen kandidatov je 8 dni, od dneva objave, v pisni obliki na sedež družbe.  Pokojninska ...
Indeksi rasti cen so se dodatno znižali v mesecu januarju. Letna stopnja ameriške inflacije se je v decembru znižala z 7,1% na 6,5%, zadnji podatek za letno stopnjo inflacije v evro območju pa je še vedno za mesec december pri 9,2%, za mesec januar pa jo Eurostat ocenjuje na 8,5%. Ameriške delnice so se od začetka leta podražile za +7,25% in evropske za +9,01%. Centralne banke se počasi bližajo meji, kjer bodo referenčne obrestne mere dovolj visoke (restriktivne). Odziv centralnih ...
Vse člane naših pokojninskih načrtov obveščamo, da vas potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja že čaka v vašem spletnem računu v razdelku »Obvestila«. Vsi, ki ste že registrirani in uporabljate spletni račun, lahko že dostopate do svojih potrdil, vse tiste, ki tega še niste storili, pa vabimo k registraciji, s katero boste pridobili uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega računa. V pomoč pri vstopu in registraciji v spletni račun so vam na voljo ...
V zadnjem letu se je svet izjemno spremenil. Inflacija je sprožila verižno reakcijo dogodkov, od dvigov referenčnih obrestnih mer centralnih bank, do plačnih zahtev zaposlenih z namenom ohranjanja realne kupne moči. Eden izmed večjih vplivov na rast cen so imeli v prvi vrsti nafta, plin in elektrika. Inflacijska pričakovanja se umirjajo in Kitajska je sprostila ničelno toleranco do covid-19. Gibanje cen energentovCena plina za 1 leto naprej na nizozemski borzi je dosegla vrh pri 281 ...
Vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. je doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že osemnajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili s skupno oceno 4,39. V anketi, ki je potekala od 15. 12. 2022 do 22. 12. 2022, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma ...
Spoštovani, želimo vam zdravo in uspehov polno leto 2023! Kolektiv Pokojninske družbe A, d.d.
Skladno s pokojninskimi načrti Pokojninske družbe A, d.d. znaša za leto 2023 najmanjša mesečna premija za dodatno pokojninsko zavarovanje 33,00 evrov. Najvišja letna premija upravičena do davčne olajšave ostaja enaka in znaša 5,844 % bruto plače zaposlenega, vendar skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022 ne več kot 2.903,66 evrov. V primeru povišanja maksimalne premije v letu 2023, kar bo objavljeno skupaj z novo lestvico za odmero dohodnine ...