Le še do konca leta si lahko z individualnim doplačilom premije znižate dohodnino za letošnje leto in še povečate prihranke za dodatno pokojnino. Država spodbuja dodatno pokojninsko zavarovanje s posebno davčno olajšavo, ki je ne omogoča nobena druga oblika varčevanja. Individualno doplačane premije se namreč upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove kar pomeni, da dobimo del doplačila nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. V nadaljevanju vam ...
Vse višja inflacija spreminja retoriko in napovedi centralnih bankirjev in viša zahtevane donosnosti obveznic. To povzroča močno nihajnost delniških trgov in izpostavlja dele kapitalskega trga, ki so na porast inflacije in obrestnih mer najbolj občutljivi. * Cenovni indeks, ki ne vključuje donosa od prejetih dividend Pandemija je še vedno še kako prisotna, pa vendar se v razvitem svetu ne krepi.  V številnih nedavnih žariščih se dejansko umirja. Navkljub pričetku šole in ...
Letos zaznamuje naša pokojninska družba pomemben mejnik, saj v tem mesecu mineva 20 let od pričetka našega poslovanja. Naša unikatna zgodba sega v leto 2001, ko nas je v partnerstvu ustanovila skupina večjih podjetji z namenom zagotoviti varnejšo prihodnost svojih zaposlenih tudi po upokojitvi. Zrasli smo v pomembno finančno ustanovo, pri kateri varčuje več kot 55.000 zaposlenih in za katere upravljamo preko 400 milijonov evrov.Ob tem jubileju se zahvaljujemo vsem, ki ste nam zaupali ...
V Pokojninski družbi A, d.d. skrbno spremljamo aktualne razmere povezane s koronavirusom (SARS-CoV-2). Dosledno upoštevamo priporočila in ukrepe pristojnih institucij in jim ustrezno prilagajamo izvajanje našega poslovanja. Za vstop v poslovne prostore družbe je skladno z vladnim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146, z dne 11. 9. 2021) potrebno upoštevati naslednje ...
Po Nobelovem nagrajencu in upokojenem profesorju univerze Stanford Williamu Sharpu je najtežji izziv v financah, koliko prihrankov lahko v pokoju mesečno črpamo iz svojega portfelja, da se izognemo tveganju, da bi nam pred smrtjo zmanjkalo denarja.  Kaj je tako težkega pri črpanju pokojninskih prihrankov? Glavni krivec za to je dejstvo, da nihče od nas ne ve, koliko časa bomo živeli in s tem je dolžina črpanja prihrankov neznana in zaradi tega ne moremo natančno načrtovati, kako ...
Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 23.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2020. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2020 znaša 4.346.682,00 eur v višini 243.338,04 eur uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000,00 eur razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.603.344,00 eur pa ostane nerazporejen. Skupščina je podala  razrešnico ...
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 44. člena statuta družbe, Uprava Pokojninske družbe A, d.d. sklicuje 23. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo dne 26. 8. 2021 ob 13.00 uri na sedežu družbe v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.  Pripete datoteke Sklic 23. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d.2589 kB
Delta različica koronavirusa, ki izvira iz Indije in je tam v aprilu povzročila nov obsežen val okužb in smrti, se širi po zemeljski obli. Postala je prevladujoča različica v Združenem kraljestvu, Rusiji, Izraelu, Južni Afriki, Indoneziji, Singapurju …Vse bolj prisotna je tudi v ZDA (okvirno 47 % okužb) ter Evropi (Portugalska okvirno 74 %, Nemčija okvirno 33 %). Bolj kot samo višanje deleža okužb z Delta različico je za kapitalske trge zaskrbljujoče splošno naraščanje ...