Svetovni delniški indeks je v prvi polovici leta ustvaril + 3,2 % evrsko donosnost. S +5,7 % so prednjačile ameriške delnice, evropske so okvirno ohranile vrednost z začetka leta, med tem ko so delnice s trgov v razvoju izgubile prek 4 % vrednosti. Evrske obveznice pa so v splošnem izgubile delček vrednosti z začetka leta.* Cenovni indeksi, ki ne vključujejo donosa od prejetih dividend Celotno poročilo se nahaja v spodnji priponki. Pokojninska družba A, d.d.    Pripete ...
Ob koncu maja 2018 je bilo registriranih v Sloveniji 76.705 brezposelnih oseb, kar je 12,5 odstotka manj kot maja 2017. Medtem, ko so za iskalce zaposlitve ti podatki spodbudni, pa imajo zdaj podjetja vedno večje težave s tem, kako zadržati obstoječe delavce oziroma pridobiti nove, ki jih potrebujejo zaradi upokojevanj ali širitve obsega proizvodnje. Poleg same plače, ki je v Sloveniji za višje plačana delovna mesta še zelo obremenjena s prispevki, kar pomeni, da zaposlenim z višjimi ...
Italijanski populisti, skrajno »levo« Gibanje 5 zvezd in skrajno »desna« Severna liga, so se povezali, sklenili kompromis in se lotili sestave nove italijanske vlade. Nehote so s tem povzročili pravo razprodajo italijanskih državnih obveznic in ošibili evro. Tekom maja je vlagatelje skrbela tudi nezaupnica španskemu predsedniku vlade, turške volitve oz. turška lira ter uvedba ameriških carin na jeklo in aluminij za EU, Kanado in Mehiko. Vsemu temu navkljub so svetovni delniški ...
Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 19.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2017.  Skupščina je sklenila, da se del bilančnega dobička v višini 370.000 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, znesek v višini 1.500.000 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, kar povečuje kapitalsko ustreznost družbe, znesek v višini 1.322.851 EUR ostane nerazporejen. Podala je razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Skupščina je z dnem 18.5.2018 za ...
Spoštovani, s 25. majem 2018 bo začela veljati Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR), ki določa nova pravila na področju varstva osebnih podatkov posameznikov, od njihovega pridobivanja, hrambe in obdelave. Cilj uredbe je omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v celotni Evropski uniji. V Pokojninski družbi A, d.d. cenimo in spoštujemo nove višje ...
Umiritev nervoze vlagateljev glede napovedanih protekcionističnih ukrepov ameriškega predsednika in morebitnih gospodarsko bolečih posledic za svetovno gospodarstvo (še posebej za izvozni del evropskega gospodarstva) je ključni razlog za kontinuirano rast evropskih delnic v letošnjem aprilu. K slednji so pripomogli tudi solidni gospodarski kazalniki na izvoznih trgih ter samozavestni komentarji ECB in Evropske komisije, da je letošnja aprilska šibkost evropskih gospodarskih kazalnikov ...
Uprava Pokojninske družbe A, d. d. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je na podlagi 44. člena statuta družbe sklicala 19. redno sejo skupščine družbe v četrtek, 17. maja 2018 ob 13. uri, v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, 5. nadstropje, sejna soba. Sklic skupščine je bil objavljen 14. 4. 2018 v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe. Na podlagi podane zahteve za dopolnitev dnevnega reda 19. redne seje skupščine delničarja Axor holding d. d., ...
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 44. člena statuta družbe, Uprava Pokojninske družbe A, d.d. sklicuje 19. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo dne 17.5.2018 ob 13.00 uri v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.      Pripete datoteke Sklic 19. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d.60 kB