Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 44. člena statuta družbe, Uprava Pokojninske družbe A, d.d. sklicuje 21. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo dne 27.8.2020 ob 13.00 uri na sedežu družbe v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.    Pripete datoteke Sklic 21. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d.1675 kB
Pet mesecev in pol je preteklo od uvedbe karantene v kitajskem Wuhanu (21.1.2020) ter štiri mesece od uvedbe karantene v sosednji Italiji (8.3.2020). Finančni trgi so se, podobno kot širša svetovna javnost, močno odzvali. Svetovni delniški indeks je v le 32 dneh izgubil tretjino vrednosti, a je zatem v drugi polovici marca, aprila, maja ter junija 2/3 izgubljenega pridobil nazaj. Vrednost svetovnega delniškega indeksa (MSCI World v EUR) je ob polletju tako celo 1,3 % višja kot pred ...
Cenjene stranke obveščamo, da bomo v petek, 26. junija 2020 na kolektivnem dopustu. S spoštovanjem, Pokojninska družba A, d.d. 
V torek, 16. junija je revija Moje finance že drugič ocenila uspešnost poslovanja pokojninskih skladov z zajamčenim donosom. Veseli smo, da je med 11 pokojninskimi skladi prejel naš Zajamčeni kritni sklad za 15-letno obdobje (2005 – 2019) v znak uspešnega poslovanja najvišjo oceno petih zvezdic. Že od ustanovitve naše pokojninske družbe leta 2001 zasledujemo dolgoročno korist za naše zavarovance, ki jo dosegamo s pomočjo konservativno zastavljene naložbene politike in ...
Leto 2019 je bilo za Pokojninsko družbo A, d.d. uspešno, saj je družba presegla vse zastavljene poslovne cilje, predvsem pa nas veseli povečevanje števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent, ki so tudi glavni namen varčevanja. Sredstva zavarovancev so na dan 31.12.2019 znašala 298,4 milijona EUR, sredstva upokojencev pa 15,9 milijona EUR. Vplačane premije so skupaj s prenosi od drugih izvajalcev znašale 28,6 milijona EUR in so bile najvišje v 19 letni zgodovini ...
Zaradi podaljševanja življenjske dobe Evropejcev in sočasnega upada rodnosti postaja Evropa dobesedno stara celina. Zadnja leta oziroma celo desetletja se mediana starosti prebivalstva Evropske unije nezadržno zvišuje. Leta 2019 je znašala že 43,3 leta. To pomeni, da je bila polovica prebivalstva Unije starejša od 43,3 leta, polovica pa mlajša. Najvišjo starostno mediano 46,7 let ima po Eurostatu Italija, sledita Nemčija in Portugalska, ne dosti za njima pa sedmo mesto skupaj s ...
Objavljamo Priporočilo Agencije za zavarovalni nadzor.
Od 18. maja bomo na sedežu Pokojninske družbe A, d.d. zopet omogočili neposredne obiske. Strankam bomo na voljo v času uradnih ur med 9. in 15. uro, ob petkih do 14. ure. Pri svojem delu bomo dosledno upoštevali priporočila in ukrepe pristojnih institucij, da bi zagotovili zdravje zaposlenih in obiskovalcev. Izvajanje vseh procesov in komunikacija s strankami bo še naprej potekala preko telefona 01/230 77 28, pošte in elektronskih načinov obveščanja. Preko elektronskih poti ...