V Pokojninski družbi A, d.d. skrbno spremljamo aktualne razmere povezane s koronavirusom (SARS-CoV-2). Dosledno upoštevamo priporočila in ukrepe pristojnih institucij in jim ustrezno prilagajamo izvajanje našega poslovanja. Za vstop v poslovne prostore družbe je skladno z vladnim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146, z dne 11. 9. 2021) potrebno upoštevati naslednje ...
Po Nobelovem nagrajencu in upokojenem profesorju univerze Stanford Williamu Sharpu je najtežji izziv v financah, koliko prihrankov lahko v pokoju mesečno črpamo iz svojega portfelja, da se izognemo tveganju, da bi nam pred smrtjo zmanjkalo denarja.  Kaj je tako težkega pri črpanju pokojninskih prihrankov? Glavni krivec za to je dejstvo, da nihče od nas ne ve, koliko časa bomo živeli in s tem je dolžina črpanja prihrankov neznana in zaradi tega ne moremo natančno načrtovati, kako ...
Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 23.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2020. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2020 znaša 4.346.682,00 eur v višini 243.338,04 eur uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000,00 eur razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.603.344,00 eur pa ostane nerazporejen. Skupščina je podala  razrešnico ...
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 44. člena statuta družbe, Uprava Pokojninske družbe A, d.d. sklicuje 23. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo dne 26. 8. 2021 ob 13.00 uri na sedežu družbe v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.  Pripete datoteke Sklic 23. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d.2589 kB
Delta različica koronavirusa, ki izvira iz Indije in je tam v aprilu povzročila nov obsežen val okužb in smrti, se širi po zemeljski obli. Postala je prevladujoča različica v Združenem kraljestvu, Rusiji, Izraelu, Južni Afriki, Indoneziji, Singapurju …Vse bolj prisotna je tudi v ZDA (okvirno 47 % okužb) ter Evropi (Portugalska okvirno 74 %, Nemčija okvirno 33 %). Bolj kot samo višanje deleža okužb z Delta različico je za kapitalske trge zaskrbljujoče splošno naraščanje ...
Pokojninska družba A, d.d. obvešča člane svojih pokojninskih načrtov o spremembi Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d., po pokojninskih načrtih PNA-01ŽC in PNA-02ŽC, ki obsegajo tudi Pravila upravljanja kritnega sklada zajamčenega donosa po pokojninskih načrtih PNA-01 in PNA-02. Spremenjena Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla, ki obsegajo tudi Podrobnejša pravila upravljanja kritnih skladov,  Izjave ...
Pokojninska družba A, d.d. obvešča, da bo v torek, 29. 6. 2021 zaradi izobraževanja poslovala od 9. do 12. ure.  S spoštovanjem, Pokojninska družba A, d.d.
Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2020 in presegla vse zastavljene cilje, predvsem pa nas veseli nadaljevanje povečevanja števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent. Konec leta 2020 je v družbi varčevalo skupaj 53.594 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 343,9 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.658 oseb.   Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje ...