Vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. je doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že sedemnajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili s skupno oceno 4,47. V anketi, ki je potekala od 16. 12. 2021 do 24. 12. 2021, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma ...
Skladno s pokojninskimi načrti Pokojninske družbe A, d.d. znaša za leto 2022 najmanjša mesečna premija za dodatno pokojninsko zavarovanje 29,90 evrov. Najvišja letna premija upravičena do davčne olajšave ostaja enaka in znaša 5,844 % bruto plače zaposlenega, vendar skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022 ne več kot 2.819,09 evra.  S spoštovanjem,  Pokojninska družba A, d.d.     Pripete datoteke Lestvica za odmero dohodnine in ...
Pokojninska družba A, d.d. obvešča, da bo v petek, 24. decembra 2021 in v petek, 31. decembra 2021 poslovala od 9. do 12. ure.  S spoštovanjem, Pokojninska družba A, d.d.
Spoštovani, želimo vam zdravo in uspehov polno leto 2022! Kolektiv Pokojninske družbe A, d.d.
Le še do konca leta si lahko z individualnim doplačilom premije znižate dohodnino. Varčevanje v pokojninskih skladih spodbuja država s posebno davčno olajšavo. Individualno vplačane premije se upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove, kar pomeni, da dobimo del vplačila nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. Premijo lahko doplačate vsi, ki varčujete samostojno, kot tudi vključeni v pokojninske načrte preko delodajalca. Spodaj posredujemo podatke za ...
November se je na svetovnih borzah vse do 17. novembra odvijal odlično. Pandemija je bila v prvi polovici novembra sicer močno prisotna, a relativno stabilna (z izjemo srednje in jugovzhodne Evrope). Učinkovitost cepiv, še posebej po prejetem tretjem odmerku, je visoka. Prihaja pa tudi dodatno orožje proti koronavirusu v obliki tablet za domačo uporabo družb Merck in Pfizer. Centralni bankirji so v en glas odločno napovedovali prehodnost inflacije in napovedovali nadaljevanje trenutne ...
Le še do konca leta si lahko z individualnim doplačilom premije znižate dohodnino za letošnje leto in še povečate prihranke za dodatno pokojnino. Država spodbuja dodatno pokojninsko zavarovanje s posebno davčno olajšavo, ki je ne omogoča nobena druga oblika varčevanja. Individualno doplačane premije se namreč upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove kar pomeni, da dobimo del doplačila nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. V nadaljevanju vam ...
Vse višja inflacija spreminja retoriko in napovedi centralnih bankirjev in viša zahtevane donosnosti obveznic. To povzroča močno nihajnost delniških trgov in izpostavlja dele kapitalskega trga, ki so na porast inflacije in obrestnih mer najbolj občutljivi. * Cenovni indeks, ki ne vključuje donosa od prejetih dividend Pandemija je še vedno še kako prisotna, pa vendar se v razvitem svetu ne krepi.  V številnih nedavnih žariščih se dejansko umirja. Navkljub pričetku šole in ...