Mobilna aplikacija

Z mobilno aplikacijo ePokojnina si lahko izračunate informativno višino svoje javne pokojnine in koliko dodatne pokojnine lahko še privarčujete. Prav tako si lahko izračunate za koliko si boste znižali dohodnino z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Aplikacija omogoča:

  • Informativni izračun javne pokojnine;
  • Informativni izračun dodatne pokojnine, ki jo lahko privarčujemo z dodatnim varčevanjem;
  • Za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje aplikacija prikazuje informativni znesek znižanja dohodnine oz. višino davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja;
  • Možnost naročila informativne ponudbe dodatnega pokojninskega zavarovanja;

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije.