Zajamčeni sklad

Primeren je za zavarovance vseh starosti, ki želijo konservativno naložbeno politiko brez večjih nihajev in zmerno dolgoročno rastjo prihrankov. V zajamčenem skladu imajo zavarovanci zaščito glavnice in zajamčenega donosa. 

ZAJAMČENI SKLAD

  • Za vse starosti
  • 5% delnic
  • 10% nepremičnin
  • 85% obveznic
  • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa*

Naložbeni cilj in porazdelitev sredstev

Naložbeni cilj sklada je najmanj doseganje zajamčenega donosa ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju.* Sklad ima ciljno 5 % sredstev naloženih v delnice, 10% sredstev naloženih v nepremičnine in 85 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice in netržne instrumente denarnega trga.

Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

Naložbene nepremičnine

Vedno pomembnejši delež naložb sklada predstavljajo naložbene nepremičnine, ki tudi v časih nizkih donosov preostalih konservativnih naložb (obveznic in depozitov) skrbijo za dobre inflacijsko zaščitene donose. 

Nepremicnine

Sklad ima med drugim v lasti Parkirno hišo Trdinova v Ljubljani, ki je s 1182 parkirnimi mesti največja parkirna hiša v Sloveniji. Poleg tega ima sklad v portfelju še sodobno poslovno stavbo Zlata palača v Ljubljani in stanovanjski del večnamenske stavbe Dunajska Vertikala v Ljubljani. 

Naročite se na Mesečni pregled finančnih trgov in vsak mesec v vaš elektronski predal prejmite pregled aktualnih dogajanj na finančnih trgih. 

Zajamčeni donos kritnega sklada znaša 50% donosa slovenskih državnih obveznic z dospelostjo nad enim letom in se izračunava letno v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance. V letu 2021 znaša zajamčeni donos 0,13%.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada zajamčenega donosa - Dokument

 
DELNIŠKI SKLAD URAVNOTEŽENI SKLAD
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja

Aktualne objave

Več objav