Delniški sklad

Naložbeni cilj kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja. Primeren je za mlajše varčevalce stare do 42 let. Sklad vlaga pretežno v delnice, a tudi v manj tvegane obveznice.

Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Najmanj 10 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe. 

DELNIŠKI SKLAD

  • Stari do 42 let
  • 80% delnic
  • 20% obveznic

Naložbe v skladu so izpostavljene srednji ravni tveganja z namenom doseganja višje donosnosti.*

Ciljna porazdelitev sredstev

Kritni sklad ima ciljno 80 % sredstev naloženih v delnice ter 20 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko v manjši meri naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice in netržne instrumente denarnega trga. Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

Naročite se na Mesečni pregled finančnih trgov in vsak mesec v vaš elektronski predal prejmite pregled aktualnih dogajanj na finančnih trgih. 

Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo - Dokument

 
URAVNOTEŽENI SKLAD ZAJAMČENI SKLAD
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja

Aktualne objave

Z varčevanjem do nižje dohodnine (Dnevnik, 21.11.2021)

 

Pandemija in farmacija (Točka preloma RTV SLO 21.10.2021) 

Finančni trgi in nepremičnine (Točka preloma RTV SLO 7.10.2021). 

Več objav