Zelo solidni gospodarski podatki so v kombinaciji z rahlo spremembo v retoriki centralnih bankirjev v zadnjem junijskem tednu sprožili močne premike na valutnih, obvezniških in posledično delniških trgih. V juniju 2017 je tako EUR  v primerjavi z USD pridobil + 1,6 %, donosnosti do dospetja varnih obveznic so porasle (npr. 10 letne nemške državne obveznice iz 0,30 % na 0,46 %) ter delnice, z izjemo bančnih delnic, rahlo upadle (npr. delnice družb izvoznic, ki jim krepitev EUR draži ...
Gospodarski podatki, tako tisti »mehki« in torej utemeljeni na anketah o razpoloženju poslovodstev, potrošnikov, ekonomistov ali finančnikov, kot tudi tisti »trdi« in torej uradno izračunani v statističnih uradih (rast BDP, stopnja brezposelnosti), vsi enoznačno potrjujejo: evropsko gospodarstvo je v zadnjih mesecih prestavilo v višjo prestavo. Glede na raven teh kazalcev lahko v avtomobilskem žargonu govorimo kar o peti ali celo šesti prestavi … * Cenovni indeksi, ki ne ...
Po zadnji raziskavi ameriškega finančnega portala Bankrate.com trije od štirih odraslih Američanov obžalujejo svoja pretekla dejanja na področju financ. Na prvem mestu je obžalovanje, da niso začeli varčevati za pokojnino dovolj zgodaj, na drugem, da si niso ustvarili dovolj velikega fonda za nujne primere in na tretjem, da so si nakopičili prevelike dolgove zaradi uporabe kreditnih kartic. Prepozni začetek varčevanja za pokojnino najbolj obžalujejo pripadniki tako imenovane ...
Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 18.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2016. Odločila je, da od bilančnega dobička na dan 31.12.2016 v višini 3.469.527 EUR, znesek v višini 1.500.000 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, znesek v višini 1.969.527 EUR pa ostane nerazporejen. Podala je razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Imenovala je pooblaščenega revizorja in pooblaščenega aktuarja za obdobje treh poslovnih let od 2017 do 2019. ...
  V letošnjem letu (do 3.5.2017) so cene evropskih delnic porasle že za + 9 %[1], delnice družb iz evroobmočja pa celo za + 10,5 %[2]. Porast je bil še posebej izrazit v zadnjem mesecu dni in še posebej pri cenah bančnih delnic.  V aprilu je vrednost občutno, za + 2,3 % v primerjavi z ameriškim dolarjem, porasla tudi evru. Od kje naenkrat aprilsko navdušenje nad evropskimi delnicami? * Cenovni indeksi, ki ne vključujejo donosa od prejetih dividend Celotno poročilo se nahaja na ...
Po zadnji raziskavi britanske medgeneracijske komisije je prihodek povprečnega gospodinjstva upokojencev po odštetih stroških za prebivališče prvič prehitel dohodek povprečnega gospodinjstva zaposlenih. Razlika v prihodkih je posledica več dejavnikov, med katerimi so glavni: Upokojenci imajo večji delež lastniških nepremičnin kot zaposleni in posledično nižje stroške bivanja. Posojila so poplačali, ob tem pa nimajo več stroškov z najemnino. Zaradi razvitega sistema ...
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, v skladu s 124. členom ter v povezavi z drugim odstavkom 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI) sporoča, da jo je dne 19.04.2017 družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana (v nadaljevanju: PETROL d.d., Ljubljana) na podlagi 118. člena ZTFI obvestila, da je s prenosom 424 delnic dne 11.4.2017 postala imetnica 13.634 delnic Pokojninske družbe A, d.d., z oznako PDAR, kar predstavlja 15,24% ...
Pokojninska družba A, d.d. obvešča, da v petek, 28. aprila 2017, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. S spoštovanjem, Pokojninska družba A, d.d.