Korporativna integriteta

Pokojninska družba A, d.d. je januarja 2015 pristopila k Slovenskim smernicam korporativne integritete, s čimer se je tudi javno zavezala k poslovanju v skladu z zakonodajo, pravili, priporočili, internimi pravili podjetja in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter etičnimi načeli.

Skladno s sprejetimi smernicami je sprejela Kodeks, ki vsebuje načela in usmeritve pri poslovanju, in velja za člana uprave, kot tudi za vse zaposlene.Določila je pooblaščenko, ki skrbi za seznanjanje zaposlenih in odgovarjanje na vprašanja zaposlenih in morebitne predloge zaposlenih v zvezi s tem področjem. Družba se skladno s Kodeksom zavzema za poslovanje skladno z zakonom, za pošteno konkurenco ter zavračanje podkupovanja in korupcije, ohranjanje zaupnosti in varovanje osebnih podatkov, za preprečevanje navzkrižja interesov, varuje materialno lastnino družbe in zavarovancev ter skrbi za ugled družbe.

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami kodeksa upravljanja

Na podlagi veljavne zakonodaje Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, (v nadaljevanju: Pokojninska družba A, d.d.), objavlja: Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja Pokojninske družbe A, d.d., ki je podana v pripetem dokumentu, je sestavni del Letnega poročila Pokojninske družbe A, d.d. za poslovno leto 2020. Na 19. redni seji dne 25.3.2021 jo je obravnaval nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Pokojninske družbe A, d.d., www.pokojninskad-a.si najmanj 5 let od datuma objave.

Pokojninska družba A, d.d.

Uprava družbe