Politika kakovosti

Pokojninska družba A, d.d. je dne 21.06.2002 s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje pridobila Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2000, št. certifikata Q-447. V mesecu juniju 2010 je uspešno opravila prehodno presojo na standard kakovosti ISO 9001:2008, v mesecu juniju 2017 pa prehodno presojo na standard kakovosti ISO 9001:2015.

siq iso 9001 Q-447 iqnet

Ključna obveza Pokojninske družbe A, d.d. je zadovoljstvo zavarovancev in njihovih delodajalcev s storitvijo družbe. To dosegamo s celovitostjo naše storitve na osnovi dobro organiziranih in podrobno dogovorjenih poslovnih procesov in podprocesov. Dodatno pokojninsko zavarovanje je dolgoročna pogodba med zavarovancem in Pokojninsko družbo A, d.d. Temelji na podrobnih pravilih opredeljenih v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter v pokojninskih načrtih Pokojninske družbe A, d.d.

Mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2015 omogoča Pokojninski družbi A, d.d. dosego in ohranjanje ter nenehno izboljševanje sistema kakovostnega poslovanja na učinkovit, v poslovnem svetu upoštevan in v mednarodnih razsežnostih razpoznaven način.

Sistem kakovosti ISO 9001:2015 izraža dobro prakso Pokojninske družbe A, d.d., kateri hkrati nalaga nenehno spoštovanje dobre prakse, njeno izboljševanje in s tem še večje zadovoljstvo strank.

S politiko kakovosti določa Pokojninska družba A, d.d.:

  • politiko in cilje kakovosti,
  • dokumentira procese dela,
  • določa organizacijo,
  • določa sistem odgovornosti in pooblastil,
  • vzpostavlja pogoje za nadaljnje izboljševanje kakovosti poslovanja.

Certifikat ISO - Dokument

Certifikat IQNET - Dokument