Kritni sklad rente

Ko izberemo dodatno pokojninsko rento se naši prihranki iz sklada varčevanja prenesejo v sklad izplačevanja pokojninskih rent (KS RENTE) iz katerega se nam izplačuje dodatna pokojnina.

Naložbeni cilj sklada izplačevanja rent je doseganje tehnične obrestne mere ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju. Vse rente Pokojninske družbe A so variabilne z namenom zaščite zavarovancev v primeru visoke inflacije, kar v praksi pomeni, da ob izračunu prve rente upoštevamo določeno tehnično obrestno mero (0,5% po trenutno veljavnem pokojninskem načrtu SPAI-3 in trenutno veljavnem premijskem ceniku) višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna od vsakokratnega donosa sklada izplačevanja pokojninskih rent in je lahko višja ali nižja od prve izplačane rente. Pred občutnim znižanjem višine rente ščiti zavarovance zajamčeni donos sklada izplačevanja rent, ki znaša po aktualnem Pokojninskem načrtu SPAI-03 0,5% letno.

V razdelku desno lahko najdete kvartalna poročila o poslovanju sklada z vsemi podrobnejšimi informacijami o donosu in sestavi naložb, ki je zelo konservativna. Veliko večino naložb sklada predstavljajo državne in podjetniške obveznice, ki so glede na izdajatelje globalno razpršene.