Vplačila premije

Podatki za nakazilo premije Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v okviru pokojninskih načrtov Pokojninske družbe A:

IBAN: SI56 0291 3025 5416 568

Prejemnik: Pokojninska družba A, d.d. – Skupina KS ŽC

Naslov prejemnika: Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Koda namena: CBFR

Namen: Plačilo premije PDPZ

Referenca: SI00

Sklic: 86 + vaša davčna številka (za vplačila na individualno polico)

V primeru vplačila na individualno polico nad davčno olajšavo znaša sklic 90 + vaša davčna številka.  

V primeru individualnega doplačila premije na kolektivno polico znaša sklic 87 + vaša davčna številka.

V primeru, da premijo plačuje delodajalec za svoje zaposlene v okviru kolektivnega pokojninskega načrta, pri sklicu navede 88 + št. pogodbe o pristopu in financiranju pokojninskega načrta.  

Premija je plačana za mesec, v katerem vplačilo prispe na transakcijski račun skupine kritnih skladov Pokojninske družbe A. Na to je potrebno biti pozoren še posebej ob koncu leta, saj če boste vplačilo izvedli na zadnji delovni dan decembra po koncu plačilnega prometa le to ne bo prispelo na vaš varčevalni račun v tekočem letu in se zaradi tega ne bo upoštevalo pri znižanju dohodninske osnove v tem letu. 

Za pripravo plačilnega naloga za vplačilo premije lahko v vaši spletni banki slikate spodnjo QR kodo  

Primer plačilnega naloga za nakazilo premije na polico individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 

Pri vplačilu premije na individualne police znaša sklic 86 + vaša davčna številka, pri vplačilu na individualno polico nad davčno olajšavo znaša sklic 90 + vaša davčna številka in pri individualnem doplačilu premije na kolektivno polico znaša sklic 87 + vaša davčna številka.