Spletni izračun dodatne pokojnine

Mesečna premija pokojninskega zavarovanja
Višina predvidenega letnega donosa

*Javna pokojnina
432
Dodatna pokojnina
432
Skupaj
432
Davčna olajšava (mesec)
Davčna olajšava (leto)
432
* Izračunana javna pokojnina na podlagi domneve, da se upokojite pri 65. letih starosti.
Splošni pogoji izračuna
x
x

Privarčevana sredstva predstavljajo ŽE privarčevana sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih ima danes zavarovanec na svojem varčevalnem računu.

V primeru, če še niste vključeni v zavarovanje in nimate prihranjenih sredstev, nastavite vrednost polja na 0.

x

Država spodbuja dodatno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in v primeru individualnega zavarovanja se vplačane premije tekom leta upoštevajo pri znižanju osnove za obračun dohodnine in prikazani znesek dobi zavarovanec s strani Davčne uprave vrnjen ob poračunu dohodnine.

Več o davčni olajšavi si lahko preberete www.pokojnina.si.

x

Splošni pogoji izračuna

Predstavljeni izračuni javne pokojnine so informativne narave in vsebujejo predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče. Izračun zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pa vsebujejo predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja delavne dobe (premija je zmanjšana za vstopno provizijo v višini 3% premije). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojninske rente so prikazani bruto zneski (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo se zaradi davčne olajšave upošteva 50 % dodatne pokojninske rente. Prikazana je klasična dosmrtna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Pojasnilo o izračunu javne in dodatne pokojnine

Izračun je informativne narave in je namenjen splošnemu osveščanju javnosti glede bodočih višin javnih in dodatnih pokojnin. Izračun javne pokojnine vsebuje predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče na podlagi internega modela Pokojninske družbe A in ne predstavlja dejanske napovedi prihodnjih višin javnih pokojnin. Za točen izračun javne pokojnine se lahko obrnete na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Predpostavke izračuna dodatne pokojnine

Na višino dodatne pokojnine ima vpliv višina privarčevanih sredstev zavarovanca, njegova starost ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine in takrat veljavni pogoji pokojninskega načrta za izplačilo pokojninskih rent. Spletni izračun je informativne narave in v izračunu zbranih sredstev vsebuje predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja varčevanja za dodatno pokojnino (premija je zmanjšana za vstopno provizijo). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojnine je upoštevana starost zavarovanca ob upokojitvi 65 let, prikazani pa so bruto zneski (pred davki) dodatne pokojnine. V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo pa se zaradi davčne olajšave upošteva le 50 % dodatne pokojnine. Prikazana je klasična dosmrtna dodatna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Za natančnejši izračun višine dodatne pokojnine prosimo izpolnite obrazec na povezavi izračun vseh oblik dodatne pokojnine oz. nas kontaktirajte neposredno. Postopek za pridobitev dodatne pokojninske rente je podrobneje opisan na povezavi postopek za uveljavitev.