Ob upokojitvi - Dodatna pokojnina

Glavni namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je prejemanje dodatne pokojninske rente, ko se upokojimo. Z dodatno pokojnino si bomo kljub vedno nižjim javnim pokojninam zagotovili kvalitetno življenje v pokoju, možnosti potovanj in brezskrbnega uživanja v naših hobijih (več o varčevanju za pokojnino).

Ključne lastnosti:

  • Izplačevanje do konca življenja;
  • Možnost dedovanja dodatne pokojnine;
  • Pestra izbira dodatnih pokojnin.

Edini pogoj za pridobitev dodatne pokojnine je upokojitev (oz. v primeru predčasne dodatne pokojnine dopolnjena starost 53 let in nevključenost v obvezno pokojninsko zavarovanje). Takrat vsak izbere želeno obliko dodatne pokojnine (rente), ki jo nato prejema poleg javne pokojnine do konca življenja.

Če ob upokojitvi še ne potrebuje dodatne pokojnine, lahko vaše prihranke ohranite naložene v zajamčenem skladu pokojninske družbe, kjer se mesečno plemenitijo z doseženim donosom, kadarkoli kasneje pa se lahko odločite za izplačevanje dodatne pokojnine.

Dodatna pokojnina ob upokojitvi

Na voljo so sledeče oblike dodatnih pokojnin (rent):

Z enakomernim črpanjem sredstev

  • dosmrtna renta brez zajamčenega obdobja izplačevanja
  • dosmrtna renta z 10 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja
  • dosmrtna renta z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja

S pospešenim črpanjem sredstev

  • dosmrtna renta s pospešenim obdobjem izplačevanja v 3, 5, 10 ali 20 letnem zajamčenem obdobju izplačevanja.*
  • dosmrtna renta 2:1 z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja**

Zajamčeno obdobje izplačevanja pomeni obdobje dedovanja sredstev. Na primer: če je zavarovanec izbral dodatno pokojnino z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja in če umre po 5 letih prejemanja rente, jo še 15 let naprej prejemajo njegovi dediči oz. upravičenci, ki jih je navedel. Če zavarovanec ne umre v prvih 20 letih in živi dlje prejema sam dodatno pokojnino vse do smrti. Vse dodatne pokojnine so dosmrtne – se izplačujejo do smrti zavarovanca tudi ko so porabljeni že vsi njegovi prihranki.

Davčno najbolj ugodna oblika črpanja prihrankov

Dodatna pokojnina je davčno najbolj ugodna oblika črpanja prihrankov dodatnega pokojninskega zavarovanja saj se zaradi posebne olajšave v davčno osnovo všteva le 50 % izplačane dodatne pokojnine. To pomeni, da bo večina upokojencev efektivno plačala od dodatne pokojnine le nekaj procentov dohodnine. V primeru uveljavljanja dodatne pokojnine pred pretekom 10 let od vključitve v zavarovanje, se zbrana sredstva, ki so namenjena za vplačilo zavarovalne premije za pridobitev dodatne pokojnine, zmanjšajo za davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%. Po preteku 10 let od vključitve v zavarovanje ni več obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov.  

Variabilna renta vas ščiti pred visoko inflacijo

Vse rente naše pokojninske družbe so variabilne z namenom, da zavarovance ščitijo v primeru visoke inflacije. To v praksi pomeni, da ob izračunu prve rente upoštevamo določeno tehnično obrestno mero. Po trenutno veljavnem pokojninskem načrtu SPAI-3 in trenutno veljavnim premijskim cenikom znaša tehnična obrestna mera 0,5%, višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna od vsakokratnega donosa sklada izplačevanja rent in je lahko tudi višja od prve izplačane rente. Pred znižanjem višine izračunane rente ščiti zavarovance zajamčeni donos sklada izplačevanja rent, ki znaša 0,5% letno.

Dodatno pokojnino naše družbe lahko pridobite tudi, če ste varčevali drugje

Tudi zavarovanci, ki ste varčevali za dodatno pokojnino pri drugih izvajalcih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, lahko izkoristite ugodno ponudbo in se odločite za dodatno pokojnino Pokojninske družbe A.

Zavarovancem, katerih odkupna vrednost sredstev pridobljenih v obdobju od 1.1.2013 do upokojitve bo presegala 20.000 evrov (ne velja za individualne zavarovance), izplačilo dodatnih pokojnin s pospešenim črpanjem sredstev ni več mogoče (Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah - Uradni list RS št. 21/2016).

Dosmrtna renta 2:1 izplača v prvih 10 letih enkrat višjo rento, kot v nadaljevanju. Dodatno ima 20 letno zajamčeno obdobje izplačevanja.