Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja najbolj ugodno obliko nagrajevanja zaposlenih in je eden ključnih elementov kadrovske politike družbeno odgovornih delodajalcev.

Ključne lastnosti:

  • Davčna olajšava;
  • Nizki stroški;
  • Različne možnosti financiranja;
  • Hitra in enostavna uvedba (tudi na daljavo).

Edinstvena davčna olajšava

Država spodbuja kolektivno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in premije so oproščene plačila vseh prispevkov in dajatev. Dodatno se ne štejejo kot boniteta zaposlenega, delodajalcu pa se upoštevajo pri znižanje osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Video predstavitev kolektivnega pokojninskega načrta

Različne možnosti financiranja kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Delodajalec se samostojno odloči kakšen pokojninski načrt želi omogočiti svojim zaposlenim in kakšno višino premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bo financiral. Višina vplačil se lahko določi v odstotku plače zaposlenega (npr. 4% bruto plače) ali v nominalnem znesku (npr. 100 evrov mesečno).* Preverite potek oblikovanja pokojninskega načrta na povezavi

Investiranje in izplačilo prihrankov 

Vsak zaposleni ima svoj varčevalni račun na katerem se plemenitijo prihranki v izbranem skladu (več o skladih na povezavi). Ko se zaposleni upokoji začne iz prihrankov prejemati dodatno pokojnino vsak mesec do konca življenja. Do upokojitve se prihranki v primeru smrti dedujejo, kot se lahko deduje tudi dodatna pokojnina. Več o izplačilu prihrankov na povezavi.

Zaupajo nam že številni

Že več kot polovica delodajalcev v Sloveniji zaposlenim omogoča kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s katerim skrbijo za socialno varnost zaposlenih, povečujejo pripadnost podjetju, motivacijo in zavzetost. Upravljanje pokojninskih načrtov so nam zaupala že številna podjetja, kot so: Lek, Petrol, Mercator, Hofer, SKB Banka, Talum, SIJ Skupina, in številni drugi. Danes upravljamo že več kot 330 milijonov evrov za 53.000 zaposlenih, več kot 2.500 upokojencev pa že vsak mesec prejema našo dodatno pokojnino. 

* Minimalna premija znaša 28,50 evrov mesečno, maksimalna upravičena do davčne olajšave pa 5,844% bruto plače zaposlenega (letno ne več kot 2.819 evrov). Delodajalec lahko financira tudi premijo nad višino davčne olajšave. 

Potek oblikovanja kolektivnega pokojninskega načrta

Primer različnih načinov financiranja premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - Dokument

Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - PNA-01ŽC