Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja najbolj ugodno obliko nagrajevanja zaposlenih in je eden ključnih elementov kadrovske politike družbeno in socialno odgovornih delodajalcev.

Ključne lastnosti:

  • Davčna olajšava;
  • Nizki stroški;
  • Različne možnosti financiranja;
  • Hitra in enostavna uvedba.

Tudi v Sloveniji že več kot polovica delodajalcev svojim zaposlenim omogoča kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s katerim skrbijo za socialno varnost svojih zaposlenih, povečujejo pripadnost podjetju, motivacijo in zavzetost. Država spodbuja kolektivno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in premije so oproščene plačila vseh prispevkov in dajatev. Dodatno se ne štejejo kot boniteta zaposlenega, delodajalcu pa se upoštevajo pri znižanje osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Različne možnosti financiranja kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Delodajalec se samostojno odloči kakšen pokojninski načrt želi omogočiti svojim zaposlenim in kakšno višino premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bo financiral. Minimalna premija znaša 28,50 evrov mesečno, maksimalna upravičena do davčne olajšave pa 5,844% bruto plače zaposlenega (letno ne več kot 2.819 evrov). Delodajalec lahko financira tudi premijo nad višino davčne olajšave. Premije lahko financira delodajalec oziroma delodajalec in zaposleni. Premija je lahko definirana nominalno npr. vsem zaposlenim 50 evrov mesečno oziroma v odstotku bruto plače zaposlenih npr. 3% bruto plače zaposlenega. Premija se lahko financira mesečno, polletno ali letno.

Vsi zaposleni, ki jim delodajalec ne plačuje premije do maksimalne višine davčne olajšave, lahko do konca leta samostojno iz svoje bruto ali neto plače doplačajo premijo do maksimalne višine olajšave in s tem tudi sami izkoristijo olajšavo v celoti.

Doplačilo premije lahko zaposleni izvede samostojno z nakazilom na tekoči račun IBAN SI56 0291-3025-5416-568, Referenca SI00 87vaša davčna številka, koda namena CBFF oz. se lahko obrne na svoj obračun plač. Izračunajte koliko lahko še doplačate in koliko davčne olajšave lahko izkoristite s pomočjo spletnega izračuna na povezavi oz. nas pokličite na spodnje kontakte.

Izplačilo prihrankov kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Vsak zaposleni ima svoj varčevalni račun na katerem se plemenitijo njegovi prihranki, ki se v primeru smrti pred upokojitvijo tudi dedujejo. Ko se zaposleni upokoji začne iz svojih prihrankov prejemati dodatno pokojninsko rento vsak mesec do konca življenja. Več o izplačilu prihrankov na povezavi.

Primer različnih načinov financiranja premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - Dokument

Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - PNA-01ŽC

Potek oblikovanja kolektivnega pokojninskega načrta - Dokument