Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja najbolj ugodno obliko nagrajevanja zaposlenih in je eden ključnih elementov kadrovske politike družbeno in socialno odgovornih delodajalcev.

Ključne lastnosti:

  • Davčna olajšava;
  • Nizki stroški;
  • Različne možnosti financiranja;
  • Hitra in enostavna uvedba.

Tudi v Sloveniji že več kot polovica delodajalcev svojim zaposlenim omogoča kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s katerim skrbijo za socialno varnost svojih zaposlenih, povečujejo pripadnost podjetju, motivacijo in zavzetost. Država spodbuja kolektivno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in premije so oproščene plačila vseh prispevkov in dajatev. Dodatno se ne štejejo kot boniteta zaposlenega, delodajalcu pa se upoštevajo pri znižanje osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Različne možnosti financiranja kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Delodajalec se samostojno odloči kakšen pokojninski načrt želi omogočiti svojim zaposlenim in kakšno višino premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bo financiral. Minimalna premija znaša 28,50 evrov mesečno, maksimalna upravičena do davčne olajšave pa 5,844% bruto plače zaposlenega (letno ne več kot 2.819 evrov). Delodajalec lahko financira tudi premijo nad višino davčne olajšave. 

Izplačilo prihrankov kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Vsak zaposleni ima svoj varčevalni račun na katerem se plemenitijo njegovi prihranki, ki se v primeru smrti pred upokojitvijo tudi dedujejo. Ko se zaposleni upokoji začne iz svojih prihrankov prejemati dodatno pokojninsko rento vsak mesec do konca življenja. Več o izplačilu prihrankov na povezavi.

Primer različnih načinov financiranja premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - Dokument

Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - PNA-01ŽC

Potek oblikovanja kolektivnega pokojninskega načrta - Dokument