Pogoji sklenitve

Stroški varčevanja pri naši družbi so nizki in pregledni. Vsi naši zavarovanci so zavarovani pod enakimi pogoji:

 • Upravljavska provizija:
  • Zajamčeni kritni sklad: 0,55% na sredstva zavarovanca letno;
  • Uravnoteženi kritni sklad: 1% na sredstva zavarovanca letno;
  • Delniški kritni sklad: 1% na sredstva zavarovanca letno;
 • Vstopna provizija: 3% od vplačane premije.
 • Skrbniška provizija: 0,03% na sredstva zavarovanca letno.
 • Izstopna provizija v primeru izplačila sredstev v obliki rente: 0%.
 • Izstopna provizija v primeru izrednega prenehanja: 1% sredstev zavarovanca.

Zaradi nizke upravljavske provizije zavarovanca bremenimo z zelo nizkimi stroški, saj znašajo skupni letni stroški našega povprečnega zavarovanca pod 1% vrednosti sredstev letno.  

Zaradi usmeritve poslovanja v korist zavarovancev smo v korist vseh naših zavarovancev že petkrat od ustanovitve znižali upravljavsko provizijo kritnega sklada zajamčenega donosa, iz 1,2% leta 2001 na 0,55% leta 2014. Nizki stroški tvorijo skupaj z davčno olajšavo edinstveno kombinacijo, ki predstavlja zelo ugodno obliko dolgoročnega varčevanja za posameznike in podjetja. Več o davčni olajšavi na povezavi.