Zakaj varčevanje za pokojnino?

Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja namensko varčevanje za pokojnino in je primerno za vse generacije zaposlenih. Javne pokojnine že danes večini ne omogočajo dostojnega življenja, zaradi vedno večjega števila upokojencev v prihodnje pa se bo njihovo nižanje še nadaljevalo. Za ohranitev življenjskega standarda, ki nam bo omogočal kvalitetno življenje, potovanja in uživanje v naših hobijih, je zelo pomembno, da se ne zanašamo le na državo.

Ključne lastnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja:

  • Edina oblika pokojninskega varčevanja z davčno olajšavo;
  • Lahko varčujemo samostojno ali preko podjetja;
  • Različne naložbene možnosti (od delniškega do zajamčenega sklada);
  • Dedovanje prihrankov v primeru smrti;
  • Nizki in pregledni stroški.

Z vplačili pokojninskega varčevanja si tekom svoje delavne dobe vplačujemo sredstva na posebni varčevalni račun iz katerega ob upokojitvi začnemo prejemati dodatno pokojninsko rento. V vmesnem času so prihranki skrbno investirane v naložbe s čimer je zagotovljena njihova dolgoročna rast. V primeru smrti pred upokojitvijo se prihranki dedujejo s čimer poskrbimo tudi za svojce v primeru najhujšega.

Pokojninsko zavarovanje je edino pokojninsko varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo.

Država spodbuja pokojninsko varčevanje s posebno davčno olajšavo. Zaposleni se lahko vključi v kolektivno zavarovanje prek delodajalca pri katerem premije v celoti oziroma delno financira delodajalec oziroma se vključi v individualno zavarovanje pri katerem samostojno financira premije. Več o davčni olajšavi na povezavi

Pokojninsko varčevanje za lepšo prihodnost

Več kot pol milijona Slovencev že dodatno varčuje za pokojnino

V Sloveniji obstaja dodatno pokojninsko zavarovanje že od leta 2001 in do danes je vključenih v namensko varčevanje za pokojnino že več kot 500.000 zaposlenih, ki so za dodatno pokojnino privarčevali že več kot 2,2 milijardi evrov. Vedno več je tudi zaposlenih, ki ob upokojitvi poleg javne pokojnine prejemajo še dodatno pokojnino s katero si občutno izboljšajo svojo kvaliteto življenja. V nekaterih zahodnih državah so dodatne pokojnine že višje kot javne, zato je toliko pomembneje, da začnemo varčevati za pokojnino čim prej in si zagotovimo že danes brezskrbno prihodnost.