Zakaj varčevanje za pokojnino?

Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja namensko varčevanje za pokojnino in je primerno za vse generacije zaposlenih, od mladih, ki so šele začeli zaposlitev, do starejših, ki imajo do pokoja le še nekaj let. Javne pokojnine že danes večini ne omogočajo dostojnega življenja, zaradi vedno večjega števila upokojencev v prihodnje pa se bo njihovo nižanje še nadaljevalo. Za ohranitev življenjskega standarda, ki nam bo omogočal kvalitetno življenje, potovanja in uživanje v naših hobijih, je zelo pomembno, da varčujemo za pokojnino že danes tudi sami in se ne zanašamo le na državo.

Ključne lastnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja:

  • Edina oblika pokojninskega varčevanja z davčno olajšavo;
  • Možnost kolektivnega ali individualnega pokojninskega varčevanja;
  • Različne naložbene možnosti;
  • Nizki in pregledni stroški.

Z vplačili pokojninskega varčevanja si tekom svoje delavne dobe vplačujemo sredstva na posebni varčevalni račun iz katerega ob upokojitvi začnemo prejemati dodatno pokojninsko rento. V vmesnem času so prihranki skrbno investirane v naložbe s čimer je zagotovljena njihova dolgoročna rast. V primeru smrti pred upokojitvijo se prihranki dedujejo s čimer poskrbimo tudi za svojce v primeru najhujšega.

Pokojninsko zavarovanje je edino pokojninsko varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo.

Država spodbuja pokojninsko varčevanje s posebno davčno olajšavo. Zaposleni se lahko vključi v kolektivno zavarovanje prek delodajalca pri katerem premije v celoti oziroma delno financira delodajalec oziroma se vključi v individualno zavarovanje pri katerem samostojno financira premije.

Pokojninsko varčevanje za lepšo prihodnost

Več kot pol milijona Slovencev že dodatno varčuje za pokojnino

V Sloveniji obstaja dodatno pokojninsko zavarovanje že od leta 2001 in do danes je vključenih v namensko varčevanje za pokojnino že več kot 500.000 zaposlenih, ki so za dodatno pokojnino privarčevali že več kot 2,2 milijardi evrov. Vedno več je tudi zaposlenih, ki ob upokojitvi poleg javne pokojnine prejemajo še dodatno pokojnino s katero si občutno izboljšajo svojo kvaliteto življenja.