Zakaj pokojninsko varčevanje - osnovne informacije

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja namensko varčevanje za starost in je primerno za vse generacije zaposlenih. Zaradi vedno večjega števila upokojencev in vedno manjšega števila zaposlenih je nižanje javnih pokojnin v prihodnje neizbežno. Za ohranitev življenjskega standarda v pokoju, ki nam bo omogočal kvalitetno življenje, potovanja in uživanje v naših hobijih, bo zelo pomembno, da bomo poleg javne pokojnine prejemali tudi dodatno pokojnino.

  Ključne lastnosti:

  • Edina oblika pokojninskega varčevanja z davčno olajšavo;
  • Možnost kolektivnega ali individualnega varčevanja;
  • Različne naložbene možnosti;
  • Nizki in pregledni stroški.

  Z vplačili pokojninskega varčevanja si tekom svoje delavne dobe vplačujemo sredstva na posebni varčevalni račun iz katerega ob upokojitvi začnemo prejemati dodatno pokojninsko rento. V vmesnem času so prihranki skrbno investirane v naložbe s čimer je zagotovljena njihova dolgoročna rast. V primeru smrti pred upokojitvijo se prihranki dedujejo s čimer poskrbimo tudi za svojce v primeru najhujšega.

  Pokojninsko zavarovanje je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo.

  Država spodbuja pokojninsko varčevanje s posebno davčno olajšavo. Zaposleni se lahko vključi v kolektivno zavarovanje prek delodajalca pri katerem premije v celoti oziroma delno financira delodajalec oziroma se vključi v individualno zavarovanje pri katerem samostojno financira premije.

  Pokojninsko varčevanje za lepšo prihodnost

  Več kot pol milijona Slovencev vključenih v varčevanje za pokojnino

  V Sloveniji obstaja dodatno pokojninsko zavarovanje že od leta 2001 in do danes je vključenih v namensko varčevanje za pokojnino že več kot 500.000 zaposlenih, ki so za dodatno pokojnino privarčevali že več kot 2 milijardi evrov. Vedno več je tudi zaposlenih, ki ob upokojitvi poleg javne pokojnine prejemajo še dodatno pokojnino s katero si občutno izboljšajo svojo kvaliteto življenja.