Skladi življenjskega cikla

Naložbena politika življenjskega cikla omogoča investiranje vaših prihrankov v dinamične delniške naložbe istočasno pa ohranja edinstveno davčno olajšavo, ki je ne omogoča nobena druga oblika varčevanja.

Ključne lastnosti:

  • Prilagajanje naložb starosti 
  • Možnost brezplačnega prestopa med skladi (1x letno)
  • Jamstvo glavnice v uravnoteženem skladu*
  • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa v zajamčenem skladu**
  • Nizki in pregledni stroški

Kaj je življenjski cikel?

Življenjski cikel je naložbena politika s katero varčujemo za dodatno pokojnino. Temelji na zgodovinskih podatkih, da so delnice dolgoročno donosnejše od preostalih manj tveganih naložb. Za mlajše, ki bodo varčevali daljše obdobje je smiselno, da imajo v začetnem obdobju varčevanja svoje prihranke investirane večinoma v delnice. Ko se začenjajo bližati upokojitvi in obdobju, ko bodo začeli prejemati iz prihrankov dodatno pokojnino, pa se prične delež delnic zniževati, povečevati pa se prične delež kratkoročno bolj varnih naložb kot so obveznice.

S tem je zagotovljeno optimalno razmerje med donosom in tveganjem tekom celotnega varčevanja. Za podrobnejše informacije izberite želeni sklad.

 
DELNIŠKI SKLAD URAVNOTEŽENI SKLAD ZAJAMČENI SKLAD
 

Kako deluje v praksi?

Krovni sklad življenjskega cikla je sestavljen iz treh kritnih skladov. Zavarovanci mlajši od 42 let začnejo svoje varčevanje v delniškem skladu v katerem bo do 85 % delnic. Ko dopolnijo starost 42 let samodejno prestopijo v uravnoteženi sklad z do 35 % delniških naložb in po 55 letu starosti prestopijo v sklad zajamčenega donosa, kjer imajo zagotovljen zajamčeni donos. Sicer pa lahko tudi mlajši zavarovanci že na začetku izberejo uravnoteženi ali zajamčeni sklad v katerem varčujejo vse do upokojitve, enkrat letno pa lahko zavarovanec brezplačno zamenja sklad (če mu starost dopušča).

Komu je namenjen?

Vsem, ki si želijo zagotoviti dodatno pokojnino s katero bodo kvalitetno živeli po upokojitvi, saj bodo javne pokojnine v prihodnje znašale manj kot polovico neto plače in brez dodatka ne bodo omogočile dostojnega življenja. 

Jamstvo glavnice v uravnoteženem skladu velja za zavarovance, ki bodo v skladu vsaj 10 let.

V zajamčenem skladu je poleg glavnice zagotovljen tudi zajamčeni donos. V letu 2021 znaša 0,13%.

Uporabne povezave:

Preverite tekoče donose skladov - Link

Kako naj mladi varčujejo za pokojnino - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov - Dokument

Pokojninski načrt kolektivnega prostovoljnega dodatnega varčevanja - PNA-01 ŽC

Pokojninski načrt individualnega prostovoljnega dodatnega varčevanja - PNA-02 ŽC

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21