Delniški sklad ‒ kritni sklad z visoko delniško izpostavljenostjo

 • Naložbeni cilj kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja. Primeren je za mlajše varčevalce stare do 42 let. Sklad vlaga pretežno v delnice, a tudi v manj tvegane obveznice.

  Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Najmanj 15 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe. Naložbe v skladu so izpostavljene srednji ravni tveganja z namenom doseganja višje donosnosti.*

  DELNIŠKI SKLAD

  • Stari do 42 let
  • 70% delnic
  • 30% obveznic

  Ciljna porazdelitev sredstev

  Kritni sklad ima ciljno 70 % sr edstev naloženih v delnice ter 30 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko v manjši meri naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice in netržne instrumente denarnega trga.

  Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice.

  Preverite tekoče donose skladov - Link

  Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

  Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo - Dokument

   
  URAVNOTEŽENI SKLAD ZAJAMČENI SKLAD
   

  ZLOŽENKA

  Za višjo pokojnino z naložbeno politiko življenjskega cikla

  PRENESI ZLOŽENKO

  Dodatne informacije in sklenitev:

  e - mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  telefon: +386 (0)1 230 77 21