Zajamčeni kritni sklad

 • Naložbeni cilj kritnega sklada življenjskega cikla zajamčenega donosa je najmanj doseganje zajamčenega donosa* ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju. Primeren je za zavarovance vseh starosti, ki želijo konservativno naložbeno politiko z zmerno dolgoročno rastjo prihrankov.

  Kritni sklad nalaga sredstva predvsem v obveznice naložbenega razreda, instrumente denarnega trga, depozite ter nepremičnine. Sklad bo nalagal sredstva predvsem v naložbe izdajateljev s sedežem v Evropi. Najmanj 70 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe.** Naložbe v sklad so izpostavljene izredno nizkemu tveganju z namenom doseganja zajamčene donosnosti.

  ZAJAMČENI SKLAD

  • Za vse starosti
  • 5% delnic
  • 5% nepremičnin
  • 90% obveznic
  • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa*

  Ciljna porazdelitev sredstev

  Kritni sklad ima ciljno 5 % sredstev naloženih v delnice, 5% sredstev naloženih v nepremičnine in 90 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice, netržne instrumente denarnega trga ter nepremičnine.

  Zajamčeni donos kritnega sklada znaša 50% donosa slovenskih državnih obveznic z dospelostjo nad enim letom in se izračunava letno v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance. V letu 2017 znaša zajamčeni donos 0,71%.

  Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice.

  Preverite tekoče donose skladov - Link

  Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

  Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada zajamčenega donosa - Dokument

   
  DELNIŠKI SKLAD URAVNOTEŽENI SKLAD
   

  ZLOŽENKA

  Za višjo pokojnino z naložbeno politiko življenjskega cikla

  PRENESI ZLOŽENKO

  Dodatne informacije in sklenitev:

  e - mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  telefon: +386 (0)1 230 77 21