Zajamčeni kritni sklad

Naložbeni cilj kritnega sklada življenjskega cikla zajamčenega donosa je najmanj doseganje zajamčenega donosa* ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju. Primeren je za zavarovance vseh starosti, ki želijo konservativno naložbeno politiko z zmerno dolgoročno rastjo prihrankov.

Kritni sklad nalaga sredstva predvsem v obveznice naložbenega razreda, instrumente denarnega trga, depozite ter nepremičnine. Sklad bo nalagal sredstva predvsem v naložbe izdajateljev s sedežem v Evropi. Najmanj 70 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe.** Naložbe v sklad so izpostavljene izredno nizkemu tveganju z namenom doseganja zajamčene donosnosti.

ZAJAMČENI SKLAD

  • Za vse starosti
  • 5% delnic
  • 5% nepremičnin
  • 90% obveznic
  • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa*

Ciljna porazdelitev sredstev

Kritni sklad ima ciljno 5 % sredstev naloženih v delnice, 5% sredstev naloženih v nepremičnine in 90 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice, netržne instrumente denarnega trga ter nepremičnine. Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

Zajamčeni donos kritnega sklada znaša 50% donosa slovenskih državnih obveznic z dospelostjo nad enim letom in se izračunava letno v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance. V letu 2020 znaša zajamčeni donos 0,35%.

Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada zajamčenega donosa - Dokument

 
DELNIŠKI SKLAD URAVNOTEŽENI SKLAD
 

ZLOŽENKA

Za višjo pokojnino z naložbeno politiko življenjskega cikla

PRENESI ZLOŽENKO

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

telefon: +386 (0)1 230 77 21