Splošni pogoji mobilne aplikacije

Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju »pokojninska družba«) bo naredila vse kar je v njeni moči, da bodo vsebine aplikacije čim bolj kakovostne in zanesljive, pri čemer pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake ter za zamudo in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Predstavljeni izračuni javne pokojnine so informativne narave in vsebujejo predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče. Izračun zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pa vsebujejo predpostavko 3,3% povprečnega letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,3 do 4,3% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja delavne dobe. Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojninske rente so prikazani bruto zneski (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo se zaradi davčne olajšave upošteva 50 % dodatne pokojninske rente. Prikazana je klasična dosmrtna pokojninska renta, kot jo opredeljujejo splošni pogoji SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Mobilna aplikacija je last pokojninske družbe zato je prepovedana kakršna koli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so navedeni v aplikaciji, brez predhodnega dovoljenja pokojninske družbe.

Uporabnik je seznanjen, da so lahko sestavni del mobilne aplikacije tudi povezave na zunanje spletne strani, pri čemer pokojninska družba ne odgovarja za njihovo vsebino.

Uporabnik je dolžan ta navodila prebrati ob vsaki uporabi mobilne aplikacije. Pokojninska družba si pridržuje pravico, da pogoje uporabe aplikacije spremeni brez predhodnega opozorila.

Uporabnik z uporabo aplikacije potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji uporabe mobilne aplikacije, ki so navedeni ob zagonu aplikacije in v Splošnih pogojih uporabe.

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja