Pokojninsko varčevanje za samozaposlene

Zaradi vedno večjega števila oseb, ki je zaposlenih prek t.i. prekarnih oblik zaposlitev, med katere se uvršča tudi delo prek statusa samostojnega podjetnika, avtorskih in honorarnih pogodb, je Pokojninska družba A oblikovala poseben produkt za samozaposlene, ki ga država kot edino namensko obliko pokojninskega varčevanja spodbuja z davčno olajšavo.

Ključne lastnosti:

  • Možnost občasnih vplačil;
  • Možna prekinitev oz. mirovanje kadarkoli;
  • Enostavna sklenitev (le podpis pristopne izjave oz. izpolnitev spletnega obrazca);
  • Davčna olajšava (vplačane premije znižajo osnovo za dohodnino);
  • Različne naložbene možnosti.

Tekom svoje delavne dobe si vplačujemo sredstva na posebni varčevalni račun iz katerega ob upokojitvi začnemo poleg javne prejemati še dodatno pokojnino. Prihranki se v primeru smrti pred upokojitvijo dedujejo (več o individualnem pokojninskem zavarovanju). Prihranki so skrbno investirani v naložbe s čimer je zagotovljena njihova dolgoročna rast. Vsak izbere sklad, ki ustreza njegovi starosti in naklonjenosti k tveganju (več o skladih).

   
KAKO SI BO MAJA PREKO SVOJEGA S.P. IZBOLJŠALA POKOJNINO? KAKO SI BO BOJAN PREKO SVOJEGA D.O.O. IZBOLJŠAL POKOJNINO?

Država spodbuja pokojninsko varčevanje in vplačane premije do višine 5,8% bruto plače oz. 24% prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bodo upoštevale pri znižanju dohodninske osnove. Tako istočasno varčujemo in si znižamo dohodnino (več o davčni olajšavi za dodatno pokojninsko zavarovanje). 

Preverite še članke:

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja