Kako si bo Maja izboljšala svojo pokojnino?

Maja, ki je samozaposlena prek s.p.-ja, si plačuje minimalne prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ).* Če si bo minimalne prispevke plačevala celo delavno dobo lahko računa na javno pokojnino le v višini minimalne pokojnine, ki znaša letos približno 530 evrov.

Koliko bo znašala minimalna pokojnina v prihodnje je težko napovedati, gotovo pa je le eno - višja kot danes ne bo, saj vsaka pokojninska reforma le še zniža javne pokojnine. Več o nižanju pokojnin. 

Če si začne Maja danes vplačevati 40 evrov mesečno na svoj varčevalni račun bo prejemala ob upokojitvi čez 35 let vsak mesec poleg javne še približno 130 evrov dodatne pokojnine.

Če si bi plačevala več npr. 60 evrov mesečno bo znašala njena dodatna pokojnina že približno 195 evrov, če bi si plačevala 100 evrov, pa bi prejemala že 325 evrov dodatne pokojnine, kar bo predstavljalo že več kot polovico njene javne pokojnine.**

Dodatno bo zaradi davčne olajšave vsako leto plačala nižjo dohodnino, privarčevana sredstva pa se v primeru smrti pred upokojitvijo dedujejo, s čimer poskrbimo tudi za svojce v primeru najhujšega.

Minimalni prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za s.p. znašajo v letu 2019 približno 237 evrov mesečno.

Izračun je informativne narave in predvideva povprečni letni donos sredstev v višini 4,3%, dobo varčevanja 35 let in starost zavarovanke ob upokojitvi 65 let. Prikazana je klasična bruto dodatna pokojninska renta po pokojninskem načrtu SPAI-03. Gre za informativni primer in ne za dejansko osebo.

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21