Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 20.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2018.  Skupščina je sklenila, da se del bilančnega dobička v višini 360.389,36 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, znesek v višini 1.500.000 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, znesek v višini 2.223.134,64 EUR ostane nerazporejen. Podala je razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Skupščina je z dnem 23.5.2019 za šestletno mandatno obdobje na mesto člana nadzornega sveta, ki bo zastopal interese delničarjev, imenovala gospoda Andraža Rangusa.  Za članico nadzornega sveta, ki bo zastopala interese zavarovancev, pa je ravno tako za mandatno obdobje šestih let, na podlagi seznama izdelanega po zaporedju prispelih predlogov imenovala gospo Lucijo Živo Sajevec.

Pokojninska družba A, d.d. je poslovno leto 2018 zaključila zelo uspešno. Preseženi so bili vsi načrtovani cilji, tako glede doseženega dobička, zbranih premij, števila zavarovancev, prejemnikov dodatne pokojnine, kot tudi višine zbranih sredstev. Ob koncu leta je družba beležila 47.624 zavarovancev v skladu varčevanja,  dodatno starostno pokojnino je prejemalo preko 2.180 upokojencev.  Sredstva zavarovancev so na dan 31.12.2018 znašala 268,8 milijona EUR, sredstva upokojencev pa 13,3 milijona EUR. Vplačane premije so skupaj s prenosi od drugih izvajalcev znašale 27,2 milijona EUR in so bile najvišje v 18 letni zgodovini družbe.  

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1.313.580 EUR in leto zaključila s kapitalom v višini preko 18 milijonov EUR.

Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje večina naših zavarovancev, je v letu 2018 nadaljeval stabilno poslovanje in zabeležil +1,15 % donos. Skupni donos sklada od ustanovitve leta 2001 do konca 2018 znaša +105,3 % oziroma povprečno +4,2 % letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala +54,7%.  Preostala dva novejša pokojninska sklada naložbene politike življenjskega cikla sta v letu 2018 zabeležila negativen donos, in sicer -3,89 % Uravnoteženi  in -7,00 % Delniški pokojninski sklad.  Donosa sta posledica negativnih vplivov geopolitičnih tveganj na kapitalske trge v drugi polovici leta 2018. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2018 po ZPIZ-1 znašala +1,8%, po ZPIZ-2 pa +2,4%.

S spoštovanjem,

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

Pripete datoteke
Download this file (Skupščina Pokojninske družbe A d.d. se je seznanila z letnim poročilom in uspešnim poslovanjem.pdf)Novica v Pdf obliki87 kB

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost