Vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. je doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že petnajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili z visoko skupno oceno 4,51, kar je druga najvišja ocena od začetka izvajanja ankete.

V anketi, ki je potekala od 6. 12. 2019 do 18. 12. 2019, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma nestrinjanje glede dvanajstih trditev, ki so se navezovale na poslovno politiko Pokojninske družbe A, d.d. in kakovost izvajanja naših storitev. Ocena prvega sklopa trditev, ki se nanaša na poslovno in naložbeno politiko družbe, znaša 4,44. Ocena drugega sklopa trditev, ki se nanaša na oceno kakovosti izvajanja storitev pa znaša 4,64. 

Skupna ocena Pokojninske družbe A, d.d. po letih


Vsebina ankete in ocena po posameznih trditvah je dostopna na povezavi.

Poleg standardnih dvanajst vprašanj smo tokrat zastavili anketiranim še dodatno vprašanje, ki ni vplivalo na točkovanje, nanašalo pa se je na možnosti črpanja pokojninskih prihrankov. Po rezultatih bi jih, če bi imeli povsem proste možnosti, največ črpalo prihranke kot kombinacija rente in enkratnega izplačila, sledijo tisti, ki bi jih črpali s pomočjo pokojninske rente, nato enkratnega izplačila.

Rezultati bodo naše vodilo pri snovanju nadaljnjega razvoja in poslovanja naše družbe.

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost