Vlada RS je včeraj predstavila smernice in ukrepe za pripravo zakonskega paketa  za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu za blažitev posledic koronavirusa. Gre za največjo pomoč države v njeni zgodovini katere vrednost je ocenjena na približno 2 milijardi evrov. Zakon, ki ga paket predvideva, še ni sprejet, predvideva pa se sprejem v čim krajšem času in ko bodo ukrepi sprejeti, naj bi veljali od uveljavitve zakona do 31.5.2020 oziroma se lahko njihova veljava tudi podaljša. V nadaljevanju vam predstavljamo le ukrepe, ki so predvideni za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Vsem upokojencem, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700 evrov, se izplača solidarnostni dodatek. Vzpostavijo se trije razredi in sicer:

Višina pokojnine v EUR Število upokojencev Višina izplačila v EUR Finančna sredstva skupaj v EUR
do 500 104.714 300 31.414.200,00
nad 500 do 600 108.491 230 24.952.930,00
nad 600 do 700 78.891 130 10.255.830,00
  292.096   66.622.960,00

Za samozaposlene, ki so se zaradi krize in (tudi) narave trga dela znašli v še posebej težkem položaju, se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do izredne pomoči so upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Izjava je javno dostopna. Če se pozneje ugotovi, da je ta izjava vsebovala neresnične podatke, bodo morali pomoč vrniti.

Med ukrepi za ohranjanje delovnih mest zakon predvideva, da vsem zaposlenim, ki so na čakanju, v tem obdobju prispevke v obe blagajni in proračun plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Takšen ukrep takoj razbremeni delodajalca, brez postopka za uveljavitev sofinanciranja nadomestila.

Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij pa predvidevajo, da bo vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju tako za delodajalca kot delojemalca krila država. S tem se razbremeni strošek plače za podjetja, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranjajo.

Kmetom, ki so zboleli za boleznijo COVID-19, se za čas trajanja bolezni, vendar ne več kot za čas trajanja ukrepov proti epidemiji, dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Odpisani prispevki se štejejo za plačane.

Ko bo znana končna vsebina zakonskega paketa vas bomo o tem ponovno seznanili, v vmesnem času pa bi vas samo opomnili, da poslovanje Pokojninske družbe A, d.d. poteka nemoteno. Zaradi obvladovanja tveganj potencialne okužbe s koronavirusom smo le omejili neposredne obiske strank na sedežu družbe. Izvajanje vseh procesov in komunikacija s strankami bo do nadaljnjega potekala preko telefona, pošte in elektronskih načinov obveščanja. Preko elektronskih poti lahko oddate vse obrazce in vloge povezane s pokojninskim varčevanjem. Stanje na varčevalnih računih in vplačanih premijah lahko spremljate preko naše spletne strani www.pokojnina.si, zavihek Moj račun.

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost