Leto 2019 je bilo za Pokojninsko družbo A, d.d. uspešno, saj je družba presegla vse zastavljene poslovne cilje, predvsem pa nas veseli povečevanje števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent, ki so tudi glavni namen varčevanja. Sredstva zavarovancev so na dan 31.12.2019 znašala 298,4 milijona EUR, sredstva upokojencev pa 15,9 milijona EUR. Vplačane premije so skupaj s prenosi od drugih izvajalcev znašale 28,6 milijona EUR in so bile najvišje v 19 letni zgodovini družbe. 

Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje večina naših zavarovancev, je v letu 2019 nadaljeval stabilno poslovanje in zabeležil +3,56 % donos. Nova sklada naložbene politike življenjskega cikla sta imela v letu 2019 dobre donose, in sicer +10,00 % na Uravnoteženem in +19,21 % na Delniškem skladu.

Vabimo vas, da si več o poslovanju družbe preberete v letnem poročilu, ki je dostopno na naši spletni strani.

S spoštovanjem,

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost