Vodilo poslovanja naše družbe je doseganje čim večjega zadovoljstva članov naših pokojninskih načrtov. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike delodajalcev, ki financirajo naše pokojninske načrte, da že šestnajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili z visoko skupno oceno 4,65, kar je najvišja ocena od začetka izvajanja ankete.

Rezultati ankete o kakovosti storitev (2005 do 2020)

V anketi, ki je potekala od 16. 12. 2020 do 23.12. 2020, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma nestrinjanje glede dvanajstih trditev, ki so se navezovale na poslovno politiko Pokojninske družbe A,d.d. in kakovost izvajanja naših storitev. Povprečna ocena prvega sklopa trditev, ki se nanaša na poslovno in naložbeno politiko družbe, znaša 4,63. Povprečna ocena drugega sklopa trditev, ki se nanaša na oceno kakovosti izvajanja storitev pa znaša 4,67.

Poleg standardnih dvanajst vprašanj smo tokrat zastavili anketiranim še dodatno vprašanje, ki ni vplivalo na samo točkovanje. Nanašalo se je na to, kaj se zdi anketirancem najbolj pomembno pri upravljanju njihovih pokojninskih prihrankov. Po rezultatih je sodelujočim v anketi pri upravljanju najbolj pomemben donos prihrankov, sledi družbeno odgovorno upravljanje in na koncu stroški. 

Kaj vam je pri upravljanju pokojninskih prihrankov najbolj pomembno?

 Rezultati bodo naše vodilo pri snovanju nadaljnjega razvoja in poslovanja naše družbe.

 S spoštovanjem, 

Pokojninska družba A, d.d. 

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

 • Pokojninsko zavarovanje
 • Finančni trgi
 • Obvestila za javnost

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

 • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
 • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja

Skladi življenjskega cikla

DELNIŠKI SKLAD
 • Stari do 42 let
 • 70% delnic
 • 30% obveznic
URAVNOTEŽENI SKLAD
 • Stari do 55 let
 • 25% delnic
 • 75% obveznic
ZAJAMČENI SKLAD
 • Za vse starosti
 • 5% delnic
 • 10% nepremičnin
 • 85% obveznic

Več o skladih