Vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. je doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že sedemnajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili s skupno oceno 4,47.

V anketi, ki je potekala od 16. 12. 2021 do 24. 12. 2021, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma nestrinjanje glede dvanajstih trditev, ki so se navezovale na poslovno politiko Pokojninske družbe A, d.d. in kakovost izvajanja naših storitev. Ocena prvega sklopa trditev, ki se nanaša na poslovno in naložbeno politiko družbe, znaša 4,45. Ocena drugega sklopa trditev, ki se nanaša na oceno kakovosti izvajanja storitev pa znaša 4,51.

Skupna ocena Pokojninske družbe A, d.d. po letih

Poleg standardnih dvanajst vprašanj smo tokrat zastavili anketiranim še dodatno vprašanje, ki ni vplivalo na točkovanje, nanašalo pa se je na možnosti črpanja pokojninskih prihrankov. Po rezultatih bi jih, če bi imeli povsem proste možnosti, največ črpalo prihranke v obliki doživljenjske dodatne pokojninske rente z dedovanjem, sledijo tisti, ki bi se odločili za kombinacijo rente in enkratnega izplačila, nekoliko manj je takšnih, ki bi se odločili za enkratno izplačilo sredstev ali pa o črpanju prihrankov še ne razmišljajo, najmanj anketirancev  pa bi se odločilo za doživljenjsko rento brez dedovanja oz. za rento z omejenim obdobjem izplačevanja.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste izrazili svoje mnenje. Rezultati bodo naše vodilo pri snovanju nadaljnjega razvoja in poslovanja naše družbe.

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja

Aktualne objave

Več objav