Draži se elektrika, ogrevanje, bencin, hrana in posledično vse ostalo in to širom zemeljske oble. Potrošniki glede tega seveda nismo ostali ravnodušni. Bojazen pred inflacijo oz. razvrednotenjem naših prihrankov in dohodkov zahteva vse več naše pozornosti. Poleg tega živimo v ekstremno negotovih časih. Sodeč po vrednostih anketnih indeksov potrošniškega razpoloženja v Združenem kraljestvu in ZDA se ti počutijo, kot leta 2008, sredi globoke globalne recesije. Kaj nam potrošnik sporoča?


*Cenovni indeks, ki ne vključuje donosa od prejetih dividend

Pozitivno:

  • Potrošnik je trenutno v solidni finančni situaciji. Visoki pandemski finančni prihranki, rekordno nizka brezposelnost, rast plač in še vedno ugodna posojila (relativno na inflacijo in rast cen nepremičnin) so osnova za tako oceno.
  • Vrednosti nepremičnin so visoke in se dodatno krepijo. Cene v ZDA in Združenem kraljestvu se navkljub rekordno nizkemu zaupanju potrošnikov še naprej krepijo. Razloge gre iskati v zgornjih vrsticah in umikanju denarja pred grozečo inflacijo.

Negativno:

  • Vsesplošna draginja razvidna iz 9 % stopnje inflacije v Združenem kraljestvu oz. 8,3 % v ZDA. Gospodinjstva morajo za vsakdanje potrošne dobrine ter položnice plačevati znatno višje zneske.
  • Rast obrestnih mer dodatno načenja proračun gospodinjstev z dolgom (npr. kreditne kartice, potrošniško financiranje, hipotekarna posojila).
  • Nižja gospodarska rast težave dela podjetij, ki višjih stroškov niso sposobna prenesti na kupce.
  • Visoka negotovost izhajajoča iz izvornih vzrokov za zgornje vrstice: Ruska invazija Ukrajine ter posledična energetska draginja, ki se preliva v vsesplošno inflacijo ter zaprtje dela kitajskega gospodarstva, ki prekinja ponudbo oz. dotok ter posledično draži kitajske izdelke in polizdelke, katerih razpoložljivost smo imeli v zahodnem svetu za samoumevno. Razpleta teh dveh ključnih geopolitičnih tveganj sta skrajno negotova in nič ne kaže, da bosta kmalu razrešena. Poleg tega je ruska invazija Ukrajine šokirala javnost in sprožila splošno nelagodje oz. slabo počutje, ki se verjetno deloma odrazi tudi v vrednostih anketnih indeksov potrošniškega razpoloženja.

Potrošniki v Evropski uniji so bili v zadnjih dveh letih na račun ukrepov za zajezitev koronavirusa primorani varčevati – po podatkih Morgan Stanley-a naj bi v tem času gospodinjstva privarčevala 700 milijard evrov. Gospodinjstva se zavedajo, da bo poletja kmalu konec, prišla bo zima in računi za ogrevanje bodo spet prihajali ter odžirali prihranke.

Gospodinjstva torej na vprašanja o svojem počutju odgovarjajo izredno pesimistično, primerljivo z najbolj črnimi dnevi gospodarske recesije zadnjih 50 let. Pričakovani krivci so ruska invazija Ukrajine ter vse višje in višje cene vsakodnevnih nakupov ter položnic. Konec vojne v Ukrajini ter zaključek kitajske ničelne tolerance do Covid-a in s tem poln zagon Kitajske proizvodnje ter gospodarstva in posledična upočasnitev inflacije, bi najverjetneje odpravila glavnino obupa, ki prevladuje v angleških, ameriških in drugih gospodinjstvih zahodnega razvitega sveta. 

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja