Člane pokojninskih načrtov življenjskega cikla z oznakama PNA-01ŽC oziroma PNA-02ŽC obveščamo, da s 1. 10. 2022 dvigujemo zgornje starostne meje za prestop med kritnimi skladi, in sicer se meje povišujejo v primeru Delniškega sklada z današnjih 42 na 50 let in za Uravnoteženi sklad z današnjih 55 na 60 let.

Kritni sklad Zgornja mejna starost do sedaj Zgornja mejna starost po 1.10.2022
Delniški 42 let 50 let
Uravnoteženi 55 let 60 let
Zajamčeni Brez omejitve Brez omejitve

S spremembami želimo članom omogočiti daljše obdobje varčevanja v delniških naložbah, ki imajo dolgoročno pričakovano višjo donosnost. Člani bodo lahko ob rahlem povišanju kratkoročne nihajnosti dosegali višje dolgoročne donose in posledično višje dodatne pokojnine. S spremembami odgovarjamo tudi na številne pobude članov, ki smo jih prejeli v preteklih letih in so izražale željo po širših naložbenih možnostih. Člani imajo tudi v prihodnje možnost, da že pred dopolnitvijo starostnih mej prestopijo v bolj konservativen sklad.

Spremembe veljajo za obstoječe in nove člane od 1. 10. 2022 in sta jih z odločbami potrdila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Agencija za zavarovalni nadzor. Spremenjeni dokumenti (Pokojninski načrt z oznako PNA-01ŽC in PNA-02ŽC, Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla in Izjave o naložbeni politiki kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo, kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo in kritnega sklada zajamčenega donosa) so objavljeni na www.pd-a.si.

Kaj spremembe pomenijo v praksi?

Če sedanjih mejnih starosti (42 ali 55 let) še niste dosegli, boste po novem lahko dlje časa varčevali v delniškem ali uravnoteženem skladu, saj bodo od 1. 10. 2022 veljale nove zgornje starostne meje (50 ali 60 let). Če ste že zamenjali sklad po starih mejnih starostih in vam nove omogočajo ponoven izbor bolj dinamičnega sklada (delniški ali uravnoteženi) lahko z izpolnitvijo Zahtevka za prenos sredstev med kritnimi skladi prestopite nazaj v bolj dinamični sklad in v njem nadaljujete varčevanje.

Za vse dodatne informacije glede prenosa sredstev smo vam na voljo na 01 230 77 22 ali info@pd-a.si

S spoštovanjem,

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja