Optimizem na finančnih trgih se je nadaljeval tudi v juliju. Kljub intenzivnim dvigom referenčnih obrestnih mer centralnih bank se brezposelnost ni omajala, plače še vedno rastejo in vsak mesec je na voljo veliko prostih delovnih mest. Gospodarstva se niso skrčila, inflacija v razvitih gospodarstvih pa se še naprej niža. Ameriške delnice so se v letošnjem letu podražile za kar +16,31 %, julija pa za +2,28 % (v EUR, brez upoštevanih dividend). Evropske delnice so se v letošnjem letu podražile za +10,93% (brez dividend), v juliju pa za +2,04 %.

Združene države Amerike
V ZDA je presenetila rast BDP, ki je bila boljša od pričakovanj, in sicer je rast za drugo četrtletje znašala 2,4 % (pričakovana 1,8 %). V juniju se je letna splošna inflacija znižala s 4,0 % na 3,0 %, jedrna inflacija pa s 5,3 % na 4,8 %. Jedrna inflacija še vedno ostaja trmasta in previsoka, zato je ameriška centralna banka (Fed) v juliju dvignila nivo zgornje meje referenčne obrestne mere za 25 bazičnih točk, in sicer s 5,25 % na 5,50 %. Predsednik Fed, Jerome Powell, je pustil odprte možnosti za nadaljnje povišanje referenčne obrestne mere na naslednjem zasedanju, kjer bo odločitev predvsem odvisna od prihodnjih podatkov. Naslednje zasedanje bo v septembru, kar pomeni, da ima Fed pred seboj podatke za 2 meseca, ki bosta pokazala, ali je ameriško gospodarstvo še vedno relativno odporno na višje obrestne mere.

Ameriške delnice beležijo visoko rast v letošnjem letu, saj se je gospodarski pogled za naprej izboljšal, potrošniki še vedno trošijo (vendar so bolj pazljivi) in tudi rezultati poslovanja podjetij so boljši od pričakovanj. Indeks ISM, ki meri nova naročila in proizvodnjo, se je v juliju izboljšal s 46,0 na 46,4. Stopnja brezposelnosti v ZDA se je znižala s 3,6 % na 3,5 %. Plače so se na letnem nivoju v juniju zvišale za 5,6 %, kar pomeni, da so se plače povišale tudi v realnemu smislu. Ameriško gospodarstvo je v veliko boljšem stanju, kakor se je sprva pričakovalo. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se je v juliju zvišala s 3,84 % na 3,96 %.

Evropa
Tudi Evropska centralna banka (ECB) je v juliju dvignila nivo referenčne obrestne mere za 25 bazičnih točk, in sicer s 3,50 % na 3,75 %. Glede pričakovanj o nadaljnjih dvigih referenčne obrestne mere je bila skromna tudi ECB, ki je poudarila zasledovanje pristopa, ki je odvisen od podatkov – ECB ima pred seboj prav tako dva meseca podatkov, od katerih je odvisno, ali bo dodatno dvignila referenčno obrestno mero na septembrskem zasedanju. Bistveno je, da ECB ključne obrestne mere nastavi na dovolj restriktivne ravni, dokler se inflacija ne vrne k ciljni ravni 2 %. Splošna inflacija v evro območju se je julija znižala s 5,5 % na 5,3 %, jedrna inflacija pa je ostala nespremenjena pri 5,5 %. Donosnost 10-letne nemške državne obveznice se je zvišala z 2,39 % na 2,49 %.

Proizvodni indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je v Nemčiji premaknil v območje krčenja pri vrednosti 48,5 (vrednost indeksa PMI pod 50 nakazuje na krčenje proizvodnega sektorja, vrednost nad 50 pa na širjenje). Razlog se nahaja predvsem v upadu novih naročil, ki pada najhitreje od začetnega vala Covida-19 leta 2020. Posledično so proizvajalci pričeli z zmanjševanjem delovne sile prvič po januarju 2021. Upočasnjuje se tudi rast storitvenega sektorja. Indeks PMI v Franciji je nadaljeval z znižanjem s 47,2 na 46,6 zaradi upada proizvodnega in storitvenega sektorja. Ključni razlog se skriva v zmanjšanju izvoza na Kitajsko, katere povpraševanje se ni vrnilo na pričakovane ravni.

Pogled naprej
Jedrna inflacija je še vedno previsoka tako v evro območju, kot tudi v ZDA. Fed in ECB imata dva meseca časa za opazovanje prilagajanja gospodarstva na povišane obrestne mere in predvsem gibanje inflacije. V ZDA je gospodarstvo izjemno stabilno in delnice beležijo rast – indeks S&P 500, je dosegel vrh pri 4.796,56 dolarjih v začetku leta 2022. Po zvišanju zgornje meje referenčne obrestne mere za 5,25 odstotnih točk od marca 2022, je taisti indeks konec julija zaključil tečaj pri 4.588,96 dolarjih – manjka še manj kot 5 % rast, da dosežemo novo najvišjo vrednost. Evropski podatki kažejo na ohlajanje gospodarstva, predvsem z vidika indeksov PMI, vendar je brezposelnost rekordno nizka pri 6,4 %. Če bodo gospodinjstva in podjetja izkazala odpornost na zapoznele učinke zvišanja obrestnih mer in če se podatki v prihodnjih dveh mesecih ne bodo občutno poslabšali, inflacija pa bo še naprej vztrajala, je zelo verjetno, da Fed in ECB septembra dodatno dvigneta referenčno obrestno mero.

Kako so navedene razmere na finančnih trgih vplivale na poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Pokojninske družbe A, d.d. lahko preverite na povezavi.

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja