V aprilu so se cene delnic prvič po lanskem oktobru znižale kljub solidnim gospodarskim podatkom in solidnim objavam o uspešnosti poslovanja v prvem četrtletju. Razlog za nižje cene delnic se deloma nahaja v spremembi tržnih pričakovanj glede prihodnjega tempa nižanja referenčnih obrestnih mer. Osnova za to so solidni gospodarski podatki in inflacija, ki ostaja na povišanih nivojih. Kateri so ti gospodarski podatki in kako so vplivali na dogajanje na delniškem trgu v aprilu pa v nadaljevanju pregleda.

Gospodarski podatki
V aprilu so se tovarniška naročila v ZDA povečala za 1,4 % (kar je več od pričakovanj). Stopnja brezposelnosti pri 3,8 % še naprej ostaja izjemno nizka, kar spodbuja rast plač, ki so se v zadnjem letu zvišale za 5,2 %. Anketni indeks nabavnih managerjev (PMI) ostaja nad 51, kar nakazuje na krepitev gospodarske aktivnosti. Zaradi spodbudnih podatkov iz gospodarstva in zasičenega trga dela se je inflacija oddaljila od ciljnih 2 %, ki jih zasleduje ameriška centralna banka (Fed). Splošna inflacija se je v aprilu zvišala s 3,4 % na 3,5 %, jedrna pa s 3,7 % na 3,8 %. K rasti so najbolj prispevale višje cene bivanja ter nafte. Tržni udeleženci so v začetku leta pričakovali kar sedem nižanj referenčne obrestne mere Feda, ki se trenutno nahaja v razponu med 5,25 in 5,50 %. Konec aprila so pričakovali le še eno nižanje. Vztrajna inflacija in posledično dodatna potrditev, da bodo referenčne obrestne mere ostale višje za dlje časa, je močno vplivala na trg kapitala, kar se je odrazilo tudi v znižanju cen obveznic. Bloombergov indeks1, ki spremlja globalne obveznice, se je v aprilu pocenil za -2,5 %, donosnost do dospetja ameriške 10-letne državne obveznice pa se je zvišala s 4,20 % na 4,68 %. Zadnji dan v aprilu je donosnost do dospetja ameriške 2-letne državne obveznice presegla mejo 5 %.

Dogajanje na delniškem trgu
Dobri gospodarski podatki in spremembe v tržnih pričakovanjih glede obrestnih mer so deloma vplivale tudi na delniški trg. Ameriške delnice so se v aprilu pocenile za -3,0 % (v EUR), evropske delnice pa za -1,0 %. Na delniškem trgu so se najbolj pocenile delnice podjetij, ki so bolj občutljive na obrestne mere. Primer sta indeks Russell 2000, kateri zajema podjetja z nizko tržno kapitalizacijo, ki se je v aprilu pocenil za -6,1 % (v EUR), in ameriška panoga nepremičnin, ki se je v aprilu pocenila za -8,6 %. V splošnem so objave o uspešnosti poslovanja borznih družb precej pozitivne, saj so temelji poslovanja podjetij dobri. Kar 77 % podjetij indeksa S&P 500 je za prvo četrtletje 2024 objavilo dobičke na delnico, ki so bili boljši od pričakovanj. Delnice nekaterih podjetij pa so precej zanihale po objavi rezultatov. Podjetje Meta je v prvem četrtletju 2024 povečalo prihodke za 24 % na 36,5 milijard dolarjev in dobiček na delnico za 114 % na 4,71 dolarja napram enakemu obdobju prejšnje leto, hkrati pa so povišali pričakovanja za investicijske odhodke v umetno inteligenco in navidezno resničnost s 30-37 na 35-40 milijard dolarjev. Ob tem se je delnica podjetja znižala za -16 %, saj so se tržni udeleženci ustrašili visokih projekcij za investicije v projekte, ki podjetju trenutno ne ustvarjajo prihodkov. Na drugi strani imamo proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, čigar cena delnice se je ob najavi četrtletnih rezultatov povišala za 13 %. Čeprav je podjetje ustvarilo -9 % manj prihodkov (21,30 milijard dolarjev) v prvem četrtletju 2024 napram enakemu obdobju prejšnje leto, so bili tržni udeleženci navdušeni nad zelo verjetnim začetkom proizvodnje novih modelov avtomobilov v začetku 2025 in investicijami v infrastrukturo za umetno inteligenco. Podjetje Tesla se sicer sooča s konkurenčnimi vozili s Kitajske in ohlajanjem povpraševanja po električnih vozilih.

Pogled naprej
Ključno za dobro poslovanje podjetij je stabilno in odporno gospodarstvo. Pogled naprej ni enoznačen za vsa gospodarstva. Medtem ko inflacija v ZDA ostaja povišana in mora biti Fed pazljiv, da ne prične z nižanjem referenčnih obrestnih mer prehitro, inflacija v evro območju ostaja zelo blizu ciljnih 2 % (zadnji podatek za splošno inflacijo na letni ravni znaša 2,4 %). Posledično tržni udeleženci, kot tudi centralni bankirji v Evropski centralni banki (ECB), pričakujejo prvo nižanje referenčne obrestne mere na naslednjem zasedanju junija. Čeprav se inflacija umirja in se zdi smiselno pričeti z nižanjem referenčnih obrestnih mer, so gospodarski podatki v evro območju presenetljivo dobri – predvsem indeksi PMI v Španiji in Italiji ter evro območju so pri 55,7, 52,6 in 51,7. Ni nemogoče, da se inflacija v prihodnje prične ponovno krepiti s sproščanjem denarne politike. Precejšnja pozornost bo tudi potrebna pri spremljanju prihodnjih rezultatov poslovanja borznih družb, ki bi morebiti začele nakazovati na težave v gospodarstvu.

Kako so navedene razmere na finančnih trgih vplivale na poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Pokojninske družbe A, d.d. lahko preverite na povezavi.

Pokojninska družba A, d.d.


1Bloomberg Barclays Aggregate Bond TR Index.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja