Ameriške delnice so se v maju podražile za +5 %, evropske pa za +2,63 %. Ameriške borzne družbe so z zadnjo objavo četrtletnih poslovnih rezultatov presegla pričakovanja. To je indeks S&P 500 (500 največjih ameriških delnic) in indeks Nasdaq 100 (tehnološke ameriške delnice) pognalo na nove zgodovinske najvišje vrednosti - S&P 500 je dosegel vrednost 5.341,9 dolarja, Nasdaq 100 pa 18.907,5 dolarja. Pomembno vlogo pri donosnosti imajo še vedno podjetja, ki delujejo na področju umetne inteligence (UI), vendar kako dolgo je to še vzdržno?

Nadaljevanje dobrih rezultatov poslovanja borznih družb
V maju je 78 % borznih družb indeksa S&P 500 objavilo četrtletne rezultate poslovanja, ki so presegla pričakovanja. Celotni prihodki tehnološkega giganta Apple so se v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu znižali za -4 %. Prodaja iPhonov, ki predstavlja največji vir prihodkov podjetja, se je v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu zmanjšala za 10 %. Ključni razlog se nahaja v zmanjšanemu povpraševanju s Kitajske. Kitajska vlada je z namenom podpiranja domačih tehnoloških proizvajalcev prepovedala državnim uradnikom uporabo nekitajskih telefonov za službeno uporabo. Borzna družba Apple je kljub slabšim poslovnim rezultatom (napram enakemu obdobju prejšnje leto) presegla tržna pričakovanja in cena delnice se je po objavi rezultatov podražila za +7 %. Vodilni proizvajalec čipov za poganjanje umetne inteligence Nvidia je objavil prihodke, ki so bili glede na enako obdobje prejšnjega leta višji za kar +262 % (znašali so 26 milijard dolarjev). Čisti dobiček je znašal 14,9 milijarde dolarjev. Profitna marža Nvidie znaša izjemnih 57 %, kar pomeni, da bodo imeli s prodajo najnovejših čipov Blackwell, katerih cena se giblje med 30.000 in 40.000 dolarji, od 17.000 do 23.000 dolarjev čistega dobička. Po objavi rezultatov poslovanja je cena delnice porasla za +7 % in prvič presegla mejo 1.000 dolarjev.

Rast cen delnic poganja umetna inteligenca?
Za več kot tretjino donosnosti v indeksu S&P 500 v maju je zaslužnih »veličastnih sedem« (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet oziroma Google, Tesla in Meta). Od teh je največjo rast cene delnice v maju zabeležila Nvidia (+26,9 %). Podjetja, kot so Google, Microsoft, Meta in Amazon, kupujejo od Nvidie napredne in izjemno drage čipe za poganjanje UI. Hkrati vlagajo ogromne zneske v podatkovne centre in razvoj aplikacij na osnovi UI. Glede na delež donosnosti tehnoloških velikanov v indeksu S&P 500 vidimo, da ima UI še vedno zelo pomembno vlogo pri rasti cen na delniških trgih. Ameriške delnice v panogi informacijske tehnologije so se v maju podražile za +10 %. Sledila je panoga javnih storitev z 9 % podražitvijo, edina negativna in najmanj donosna panoga ameriških delnic pa je bila panoga energije z -0,4 % donosnostjo.

Pogled naprej
Kaj bo najbolj pomembno pri nadaljnji rasti cen delnic UI? V prihodnje bo treba pozorno spremljati predvsem poslovanje borzne družbe Nvidia in ostalih, ki so pomembni za vzpostavitev podatkovnih centrov – ti so ključni za poganjanje UI. Zgoraj omenjeni tehnološki giganti so najverjetneje v večji meri že naročili potrebne čipe za vzpostavitev osnovne potrebne UI infrastrukture. V naslednji fazi bo najbolj pomembno, kakšno dodano vrednost bodo lahko ta podjetja ustvarila oziroma kako bo UI pripomogla k zmanjšanju stroškov poslovanja ali k povečanju produktivnosti in posledično prihodkov. Ključnega pomena pri ponudnikih UI storitev je, koliko bodo podjetja ter posamezniki pripravljeni za UI storitve plačati. Ti sodobni čipi so izjemno dragi in če borznim družbam ne bo uspelo monetizirati trenutnega navdušenja nad UI, lahko pride do korenitih prevrednotenj na tem delu delniškega trga.

Kako so navedene razmere na finančnih trgih vplivale na poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Pokojninske družbe A, d.d. lahko preverite na povezavi.

Pokojninska družba A, d.d.


1Bloomberg Barclays Aggregate Bond TR Index.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja