POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, v skladu s 124. členom ter v povezavi z drugim odstavkom 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI) sporoča, da jo je dne 11.03.2016 Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB d.d.) na podlagi 118. člena ZTFI obvestila, da je opravila pripojitev družbe FACTOR BANKA d.d. k  DUTB d.d.  Pripojitev je bila v sodni register vpisana dne 19.2.2016. S tem dnem je DUTB d.d. postala neposredni imetnik delnic Pokojninske družbe A, d.d., katerih imetnica je bila do tega datuma FACTOR BANKA d.d.

Pred pripojitvijo DUTB d.d. ni bila delničar POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d., na podlagi pripojitve pa je DUTB d.d. pridobila 7.309 delnic POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d., z oznako PDAR, kar znaša 8,17% vseh izdanih delnic izdajatelja.

To obvestilo bo od dne 06.06.2016 dalje najmanj za obdobje petih let objavljeno na spletni strani POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d., www.pokojninskad-a.si. 

 

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost