Skladno s pokojninskimi načrti PNA-01, PNA-01ŽC in PNA-02 ter PNA-02ŽC znaša tudi za leto 2017 najmanjša mesečna premija za dodatno pokojninsko zavarovanje 26,80 evrov.
Najvišja letna premija upravičena do davčne olajšave znaša 5,844% bruto plače zaposlenega, vendar skladno s Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (objavljeno v Ur. l. RS, št. 79, dne 9.12.2016) ne več kot 2.819,09 evra

S spoštovanjem,

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost