POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, v skladu s 124. členom ter v povezavi z drugim odstavkom 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI) sporoča, da jo je dne 19.04.2017 družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana (v nadaljevanju: PETROL d.d., Ljubljana) na podlagi 118. člena ZTFI obvestila, da je s prenosom 424 delnic dne 11.4.2017 postala imetnica 13.634 delnic Pokojninske družbe A, d.d., z oznako PDAR, kar predstavlja 15,24% vseh izdanih delnic izdajatelja in je tako presegla 15 % prag pomembnega deleža.

To obvestilo bo od dne 22.04.2017 dalje najmanj za obdobje petih let objavljeno na spletni strani POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d., www.pokojninskad-a.si. 

V Ljubljani, dne 20. 4. 2017 

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost