Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 18.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2016. Odločila je, da od bilančnega dobička na dan 31.12.2016 v višini 3.469.527 EUR, znesek v višini 1.500.000 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, znesek v višini 1.969.527 EUR pa ostane nerazporejen. Podala je razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Imenovala je pooblaščenega revizorja in pooblaščenega aktuarja za obdobje treh poslovnih let od 2017 do 2019. Skupščina je z dnem 12.6.2017 za šestletno mandatno obdobje na mesto novih članov nadzornega sveta, ki bodo zastopali interese delničarjev, imenovala Sama Roša, Danila Topleka, Sandija Svetka, Mojco Globočnik, Aleša Markežiča in Andreja Bertonclja. Za člane nadzornega sveta, ki bodo zastopali interese zavarovancev, pa je ravno tako za mandatno obdobje šestih let, na podlagi seznama izdelanega po zaporedju prispelih predlogov imenovala Deana Čerina, Tatjano Čerin in Mojco Novak.

Pokojninska družba A, d.d. je poslovno leto 2016 tako glede doseženega dobička, zbranih premij, števila zavarovancev, prejemnikov dodatne pokojnine kot tudi višine zbranih sredstev uspešno zaključila. Načrtovani cilji so bili izpolnjeni. Ob koncu leta je družba beležila 42.772 zavarovancev v skladu varčevanja,  dodatno starostno pokojnino pa je prejemalo preko 1.840 upokojencev.  Sredstva zavarovancev so znašala 230,65 milijona EUR, sredstva upokojencev pa 10,48 milijona EUR. Vplačane premije so skupaj s prenosi od drugih izvajalcev znašale 23,4 milijona EUR.

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1.282.180 EUR in leto zaključila s kapitalom v višini preko 16 milijonov EUR. V letu 2016 je uspešno začela z naložbeno politiko življenjskega cikla, s čimer je svojim članom omogočila bolj dinamično in na dolgi rok bolj donosno pokojninsko varčevanje. Ob konservativnem vrednotenju naložb je zavarovancem sklada zajamčenega donosa pripisala donos v višini 3,27%, ki bi v primeru tržnega vrednotenja znašal 4,58%. Članom kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo je članom pripisala donos v višini 4,07% donosa, članom kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo pa 14,07%. V 16 letnem obdobju je tako svojim zavarovancem pripisala na osebne račune donos v skupni višini 98,00%, kar pomeni povprečno 4,56% letno, medtem ko je zajamčena donosnost v enakem obdobju znašala 53,00%. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2016 je po ZPIZ-1 znašala 2,13%, po ZPIZ-2 pa 2,54%.

S spoštovanjem,

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

Pripete datoteke
Download this file (Skupščina Pokojninske družbe A d.d. se je seznanila z letnim poročilom.pdf)Novica v Pdf obliki95 kB

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost