Ker je vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že trinajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete.

V anonimni anketi, ki je potekala od 14. do 27.12.2017, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma nestrinjanje glede dvanajstih trditev, ki so se navezovale na poslovno politiko Pokojninske družbe A, d.d. in kakovost izvajanja naših storitev. Skupna ocena družbe za leto 2017 znaša 4,38. Ocena prvega sklopa trditev, ki se nanaša na poslovno in naložbeno politiko družbe, znaša 4,36. Ocena drugega sklopa trditev, ki se nanaša na oceno kakovosti izvajanja storitev pa znaša 4,43. Rezultate ankete bomo skupaj s pohvalami in predlogi upoštevali pri snovanju nadaljnjega razvoja in poslovanja naše družbe.

Vsebina ankete in ocena po posameznih trditvah je dostopna v spodnji priponki.

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost