Spoštovani,

s 25. majem 2018 bo začela veljati Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR), ki določa nova pravila na področju varstva osebnih podatkov posameznikov, od njihovega pridobivanja, hrambe in obdelave. Cilj uredbe je omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v celotni Evropski uniji.

V Pokojninski družbi A, d.d. cenimo in spoštujemo nove višje standarde glede varstva osebnih podatkov naših zavarovancev in z njimi ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. V skladu z novo uredbo posodabljamo tudi interne akte družbe (Pravilnik o  varovanju osebnih podatkov), obrazce in zahtevke, v katerih so podrobneje opredeljeni nameni in načini obdelave osebnih podatkov ter njihova hramba. Posodobljeni obrazci so vam že na voljo v razdelku »Obrazci«. Vljudno vas prosimo, da v prihodnje uporabljate nove obrazce.

Prav tako smo v družbi posodobili naše organizacijske in tehnične postopke ter ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, s katerimi upravljamo. Vsem pooblaščenim predstavnikom kolektivnih zavarovancev bomo skladno navedenemu posredovali podrobnejša navodila in dostopna gesla za posodobljen spletni račun podjetja, prek katerega nam bodo od junija naprej oddajali podatke o novih zavarovancih in vplačanih premijah na način, ki je skladen z določili uredbe.

S spoštovanjem,

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost