Skladno s pokojninskimi načrti Pokojninske družbe A, d.d. (PNA-01, PNA-01ŽC in PNA-02 ter PNA-02ŽC) znaša za leto 2019 najmanjša mesečna premija za dodatno pokojninsko zavarovanje 27,70 evrov.

Najvišja letna premija upravičena do davčne olajšave ostaja enaka in znaša 5,844% bruto plače zaposlenega, vendar skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019  ne več kot 2.819,09 evra.  

S spoštovanjem, 

Pokojninska družba A, d.d.         

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost