Vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. je doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev. Zato smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že štirinajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili z visoko skupno oceno 4,56, kar je najvišja ocena od začetka izvajanja ankete. 

V anketi, ki je potekala od 30.11.2018 do 14.12.2018, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma nestrinjanje glede dvanajstih trditev, ki so se navezovale na poslovno politiko Pokojninske družbe A, d.d. in kakovost izvajanja naših storitev. Ocena prvega sklopa trditev, ki se nanaša na poslovno in naložbeno politiko družbe, znaša 4,53. Ocena drugega sklopa trditev, ki se nanaša na oceno kakovosti izvajanja storitev pa znaša 4,63.

Skupna ocena Pokojninske družbe A, d.d. po letih

Poleg standardnih dvanajst vprašanj smo tokrat zastavili anketiranim še dodatno vprašanje, ki ni vplivalo na točkovanje, nanašalo pa se je na to, kaj je za njih najbolj pomembno pri pokojninskem načrtu. Rezultati, ki so predstavljeni na spodnjem grafu, nakazujejo, da so za anketirane najpomembnejši nizki stroški, sledi lastniška struktura upravljavca (razpršena med velike kolektivne zavarovance), na tretjem mestu transparentno in jasno komuniciranje o poslovanju in nato šele sledijo visoki donosi in družbeno odgovorno poslovanje upravljavca.  

   

Vsebina ankete in ocena po posameznih trditvah je dostopna v spodnji priponki

Rezultati ankete bodo naše vodilo pri snovanju nadaljnjega razvoja in poslovanja naše družbe. 

Pokojninska družba A, d.d.

 

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost