Ker je vodilo poslovanja Pokojninske družbe A, d.d. doseganje čim večjega zadovoljstva zavarovancev smo tudi v lanskem letu pozvali predstavnike zavarovancev, da že dvanajstič zapored ocenijo kakovost naših storitev s pomočjo anonimne ankete. Veseli smo pozitivnega odziva, saj so sodelujoči v anketi storitve naše družbe ocenili z visoko skupno oceno 4,53.

V anonimni anketi, ki je potekala od 20. do 28.12.2016, so sodelujoči izrazili z oceno od 1 do 5 svoje strinjanje oziroma nestrinjanje glede dvanajstih trditev, ki so se navezovale na poslovno politiko Pokojninske družbe A, d.d. in kakovost izvajanja naših storitev. Skupna ocena družbe za leto 2016 znaša 4,53 in je najvišja ocena od začetka izvajanja ankete. Ocena prvega sklopa trditev, ki se nanaša na poslovno in naložbeno politiko družbe, znaša 4,49. Ocena drugega sklopa trditev, ki se nanaša na oceno kakovosti izvajanja storitev pa znaša 4,62.

Skupna ocena Pokojninske družbe A, d.d. po letih.

 

 

  

Vsebina ankete in ocena po posameznih trditvah je dostopna na povezavi.

S spoštovanjem,

Pokojninska družba A, d.d.

 

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost