Na podlagi zadnje pokojninske reforme iz leta 2013 se v zadnjih letih zaradi prehodnega obdobja vsako leto zaostrijo pogoji, ki jih moramo izpolniti za pridobitev javne pokojnine.

Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnitve določene starosti in pokojninske dobe. Za pridobitev pravice do javne pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki pa se v prehodnem obdobju razlikujeta glede na spol zavarovanca. V letu 2017 so predpisane tri različne možnosti. 

Za ženske

Starost Pokojninska doba
59 let in 4 mesece (+ 4 mesece glede na lani) 39 let in 8 mesecev brez odkupa (+ 4 mesece glede na lani)
63 let in 6 mesecev (+ 6 mesecev glede na lani) najmanj 20 let
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

Za moške

Starost Pokojninska doba
59 let in 8 mesecev (+ 4 mesece glede na lani) 40 let brez dokupa
65 let Najmanj 15 let zavarovalne dobe

Kot pokojninska doba brez dokupa se štejejo obdobja obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, brez dokupa pokojninske dobe (v to dobo se ne šteje denimo zavarovalna doba za čas skrbi za otroka v prvem letu starosti, prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje in podobno).

Osnova za odmero pokojnine - letos 23 let

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove. V letu 2017 se jo praviloma izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih 23-tih let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 
Povprečna starostna pokojnina je lani znašala 612 evrov, kar predstavlja le 60 % povprečne neto plače, zaradi česar je dodatno varčevanje za obdobje upokojitve vsako leto pomembnejše. Podrobnosti glede pogojev za upokojevanje v letu 2017 lahko preberete v članku na povezavi

S spoštovanjem,

Pokojninska družba A, d.d.

 

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost